اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

پشتیبان چرا هر چی من میام میدم جواب نمیدید ؟

نازلي.. :

Bahar :

پیام

اشتباه تایپی بوده

Bahar :

?عشقای من?دوستامن??? :

نازنین

reza :

پشتیبان کجا بود الکی است

 پاسخ دادن