اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

موناجون عزیزم هستی بیا

دیارجوونم :

موناجون اره من همونم که آندومتریوزداشتم عمل کردم

دیارجوونم :

توم آندو داشتی الان بارداری؟

👒شادی خانوم 👒 مامان شایان کوچولو :

سلام انا جون . من خیلی مونا رو دلداری میدادم خیلی هم بهش پیام دادم متاسفانه باردار شد و رفت و دیگه نیومد

دیارجوونم :

تواون یکی اتاق برام پیام گذاشته شادی جون

دیارجوونم :

گفته بودتو همونی که آندو داشتی گفتم اگه هست بیاد

👒شادی خانوم 👒 مامان شایان کوچولو :

مونا بالا برام اتاق زده

👒شادی خانوم 👒 مامان شایان کوچولو :

بهش گفتم هنوز داشتم به انا غیبتتو میکردم

دیارجوونم :

جدی من اتاقشوندیدم

👒شادی خانوم 👒 مامان شایان کوچولو :

بالا منو صدا زده

نازلی :

سلام آناجان آره منم آندوئی بودم ک شکرخدا باردارشدم

نازلی :

شادی جان اینجوری نگو بخدا ویاربدجوری دارم ازصبح بالامیارم تا شب و همش ضعف و سرگیجه.خداشاهده همش تو فکرت بودم.امروز بعدچندوقت گوشی دست گرفتم اومدم فورأ برات اتاق زدم

نازلی :

شادی جان قهرنکن باهام بخدا همیشه تو فکرت بودم و هستم اما شرایطم ناجوره

 پاسخ دادن