اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام لطفا راهنماییی همه ش احساس دستشویی دارم به نظرتون برم برای معاینه؟

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

این احساسو که همه داریم.من وقتیکه میرم دسشویی همش چند قطرس

معصومه و پسرش23w :

احساس دستشویی داری ولی دستشویی نداری،؟بعضی وقتام کم با سوزش؟

ستاره ۳۸ :

یعنی نرم یابرم

معصومه و پسرش23w :

اگه با سوزش احتمالا عفونت ادراری اگه همینجوریه بخاطر اینه که به مثانت فشار میاد

👶دخمله ناناز96/11/26یکساله شدملکامامان💕💕 :

دیاناجون نرفتی معاینه

ستاره ۳۸ :

سوزش نیست بچه تکون میخوره فشارمیاره

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

مامان اخرین بار 36هفته رفتم چهارشنبه هم میرم

ستاره ۳۸ :

ازدیروزاینجوری شدم

ستاره ۳۸ :

ازدیروزاینجوری شدم

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

منم اینجورم ستاره موقعیکه بچه تکون میخوره حس میکنم دسشویی دارم و واژنم سوز میزنه

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

برو بیمارستان معاینت کنن

ستاره ۳۸ :

بیمارستان نرفتی؟

👶دخمله ناناز96/11/26یکساله شدملکامامان💕💕 :

ازتاریخت گذشته

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

نه نرفتم.موعدم دیروز بوذ

ستاره ۳۸ :

برم فایده نداره

ستاره ۳۸ :

من نه

👶دخمله ناناز96/11/26یکساله شدملکامامان💕💕 :

بروبیمارستان سه سانتم بازشده باشه بستری میکنن

 پاسخ دادن