اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

حوصلمون پوکیدددددددددداجیابیاین بحرفیم

💛$ムʝ£∂£み💚 :

سلوووم اجی

💛$ムʝ£∂£み💚 :

🙆#رقیـــــــــه#🙆 :

سلووووم نگارم خوبی

💛$ムʝ£∂£み💚 :

کجارفتی پسسس

💛$ムʝ£∂£み💚 :

من نگارم!!!!!!!

🙆#رقیـــــــــه#🙆 :

اینجام

💛$ムʝ£∂£み💚 :

🙆#رقیـــــــــه#🙆 :

ببخشیدنگارنه ندا

🙆#رقیـــــــــه#🙆 :

اشتباه شدخخخخخخ فک کردم نگار

💛$ムʝ£∂£み💚 :

خواهش میکنم اجی جوون

🙆#رقیـــــــــه#🙆 :

تواتاق الهه بودم

نادیا :

سلام دخترا

fáțêmë :

سلام بچها ?

💛$ムʝ£∂£み💚 :

🙆#رقیـــــــــه#🙆 :

سلام نادیاخوش اومدی

💛$ムʝ£∂£み💚 :

سلاااام جیگرا خوبین

🙆#رقیـــــــــه#🙆 :

سلام فاطمه خوبی

نادیا :

مرسی رقی جون

نادیا :

فاطی چته؟

💛$ムʝ£∂£み💚 :

فاطمه چی شده

fáțêmë :

مرسی شمام خوبین

🙆#رقیـــــــــه#🙆 :

فاطمه نالاحتی

نـسـتـرن💕31w&0d💕🍝 :

سلام علیکم منم اومدم?

🙆#رقیـــــــــه#🙆 :

به به خوش اومدی

نادیا :

نسترن خوش آمدی?

💛$ムʝ£∂£み💚 :

سلام نسترن

نادیا :

خب بچه ها نخود چیه کیو بخوریم اینجا؟?

fáțêmë :

من برا پسردارشدن رفته بودم دکتر بعد دکتر گفت این ماه دوازده عادت بیا امروز یازده عادتمه زنگ زدم فردا برم گفت نیستیم گفت امروز بیا شوهرمم نیست سرکاره چیکار کنم پس??خودمون اقدام کنیم وای گیج شدم

نادیا :

خب فاطمه جان تنها برو

حانیه جون منتظری نی نی سالم :

fáțêmë :

کیت بزارم اگه دوتا خط افتاد نزدیکی کنیم چون تحمل ندارم تا ماه دیگه

نـسـتـرن💕31w&0d💕🍝 :

ممنونم عزیزام . خوفین؟

زهرا منتظر?( سالم صالح ) :

فاطمه مشکل تون چی گلم

نادیا :

شما با شوهراتون میرین دکتر ؟؟ من تا 11 شبم باشه تنها میرم?

fáțêmë :

دکترم خیلی دوره ما شهرری میشنیم دکترم کله تهرانه

نادیا :

کیت بذار فاطی منم از امروز گذاشتم

زهرا منتظر?( سالم صالح ) :

نادیا هعیییی خوشبحالت دلش رو داری

نادیا :

اها...اخی عزیزم...کسی نیس باهات بیاد؟؟

نیلو :

fáțêmë :

مشکل نداشتیم زهرا دوست داریم بچه اولمون اگه خدا صلاح بدونه پسر بشه دوکتر رفتیم

زهرا منتظر?( سالم صالح ) :

نادیا از شما دوتا خط قرمز شد

نیلو :

بچه ها ب نظرتون چرا لقاح من ضعیفه

زهرا منتظر?( سالم صالح ) :

نـسـتـرن💕31w&0d💕🍝 :

خب اینا پسر میخوان نادیا

نادیا :

زهرا جون دله چیو دارم ؟؟

fáțêmë :

نسترن نی نیت چیه

زهرا منتظر?( سالم صالح ) :

من دختر میخام ولی اگر پسر هم شد مهم نیس سالم باشی

fáțêmë :

من خودم داداش ندارم همسرمم داداش نره دوتامونم دوست داریم پسر شه

نـسـتـرن💕31w&0d💕🍝 :

من دختر دارم فاطمه

نادیا :

هرجی باشه خوبه...زهرا جون نه یکی قرمز یکی هاله کمرنگ

fáțêmë :

بسلانتی انشالله صحیح وسالم دنیا بیاد

💛$ムʝ£∂£み💚 :

.خب فاطمه جوون پسر دختر چ فرقی داره

نـسـتـرن💕31w&0d💕🍝 :

ندا یادته گفتم میخوام با شوهرم دعوا کنم؟

💛$ムʝ£∂£み💚 :

💛$ムʝ£∂£み💚 :

اره چی شد خخخ

نـسـتـرن💕31w&0d💕🍝 :

ممنونم فاطمه جان

fáțêmë :

فرقی نداره دوست داریم اولی پسر شه هرچند دست ما نیست دست خدا هر۰ی خدا صلاح بدونه

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

💛$ムʝ£∂£み💚 :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

من اومدم?

تازه پاشدم?

بعد شب عیـــــن جغد بیدارم?????

💛$ムʝ£∂£み💚 :

سلام نفسی

💛$ムʝ£∂£み💚 :

زهرا منتظر?( سالم صالح ) :

نفس خخخ

نـسـتـرن💕31w&0d💕🍝 :

خخخخخ الان دعوا کردم باهاش گفتم عشق خونوادتی بااونا برو مسافرت من مسافرت بیا نیستم. چون فکرمیکنی مجردی

نادیا :

سلام نفسی

نادیا :

یادمه صبح داشتی میرفتی بخوابی نفس??

زهرا منتظر?( سالم صالح ) :

نسترن مبارکت گلی کاش منم بشم هیی دلم

نـسـتـرن💕31w&0d💕🍝 :

دیگه هی منت کشی کرد . یعنی امشب میاد دنبالم فردا بعدازظهرراه میفتیم آخه این چ مسافرتیه

زهرا منتظر?( سالم صالح ) :

نادیا جون چرا من از زمان دو روز پری خوب شدم استفاده کردم هر دوتا خط قرمز هم رنگ شده بود ؟؟ یعنی تا چند روز تخمدان تخمک گذاری میکنه

💛$ムʝ£∂£み💚 :

نـسـتـرن💕31w&0d💕🍝 :

مرسی زهرا جونم ، من خواهر ندارم الان مامانم خیلی خوشحاله میگه دخترت جای خواهرتو پرمیکنه میشه همدمت

💛$ムʝ£∂£み💚 :

خخخخ عیب نداره نسترن ایشالله مسافرت بهت خوش بگذره

نادیا :

تخمک یه بار آزاد میشه زهرا جون

نادیا :

سیکلت چند روزه اس زهرا ؟؟

نادیا :

نسترن عیبی نداره ولی کار خوبی کردی یه چشمه نشون شوهرت دادی?

نـسـتـرن💕31w&0d💕🍝 :

آخه من نباید یکم ب خودم برسم؟ عروسی هم دعوتم موهامو رنگ نکردم با وضع داغون برم... یک صافکاری دوساعت طول میکشه فقط خخخ

نـسـتـرن💕31w&0d💕🍝 :

خخخخخ نادیا هنوز اولاشه تا فردا این بد اخلاقی منو باید ببینه تنبیه بشه

نادیا :

منم عین خودتم نسترن...دیر کوتاه میام??

نـسـتـرن💕31w&0d💕🍝 :

من زود میبخشم ولی ایندفه باید طولش بدم ادب شه خخخخ

نادیا :

اره دقیقا...ببین هرچی هیچی نگیم مردا فک میکنن راحتیم...یا مشکلی نداریم

 پاسخ دادن