اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

من۲۲برج۵رفتم سونوگرافی گف۱۲هفته و۴روزم هست الان چندوقتمه?بخاطرسونوآنومالی میپرسم کی بایدبرم

👸asal👸 :

از هفته 18تا 20میتونی بری

فاطی ۲۲☞ :

خب الان چندهفتمه?

👸asal👸 :

خود دکترت میگه چه تاریخی باید بری

👸asal👸 :

مگه نمیدونی چند هفته ته؟

فاطی ۲۲☞ :

بهداشتم یه چیزمیگه دکترریه چیز

👸asal👸 :

تو طبق سونو گرافیت باید محاسبه کنی هفته هاتو

فاطی ۲۲☞ :

مب

میشه واسم حساب کنین??

👸asal👸 :

فردا میشی 16هفته

فاطی ۲۲☞ :

مررررسی????

👸asal👸 :

دوهفته دیگه حدودا میشه 29شهریور میشی 18هفته،

فاطی ۲۲☞ :

۱۶هفته یعنی۴ماهم تموم شده

👸asal👸 :

جنسیت بهت گفت تو ان تی

فاطی ۲۲☞ :

فاطی ۲۲☞ :

نه دیرفهمیدم باردارم

👸asal👸 :

نه چند روز بعدش میشه چهار ماهت

فاطی ۲۲☞ :

توبچت چی

👸asal👸 :

من یه پسر دارم اینم دختره

فاطی ۲۲☞ :

خداحفظشون کنه?

👸asal👸 :

قربونت همچنین نی نی کوچولوی تورو?

فاطی ۲۲☞ :

مررررررسی

 پاسخ دادن