اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام من سفکسیم مصرف میکنم یه وقت تاثیر بدی رو جنین نذاره

👸asal👸31ω :

چراا میخوری؟دکتر گفته؟

تارا :

اره ولی دکتر خودم نیست رفته مسافرت یه دکتر دیگه داده

پرناز 12W😘😍 :

واسه جنین بده بابا ر قرصی نخور صبر کن دکترت بیاد این دکترت مخگتخصص زنان

تارا :

دکترم ابان ماه میاد من تا اونموقع صبر کنم اگه واقعا خدای نکرده عفونت باشه که بدتر میشه

~الهه *₩30*~ :

منم خوردم اگه ضرر داشت که دکترم نمیداد

من گفتم زیر دلم درد میکنه داد

مـامـان :

ن عزیزم سفکسیم هیچ ضرری نداره جز گروه Bبارداری هس منم واس عفونت گلوم و سرماخوردگی خوردم حتی ازیترومایسین ۵۰۰ خوردم هیچ مشکلی نداره

zahra_maman amir hosin :

دکتر ب من واس عفونتم دادش هر ۲۴,ساعت یه دونه بخورم گفت اصلا ضرر نداره

 پاسخ دادن