اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام تکونای بچه ازکی شروع میشه اخه من حس میکنم الان 13هفته م اما شبا که به پهلومیخوابم یه کوچولو حس میکنم بعضی وقتاهم هی سفت میشه و یهوخودشو ول میکنه

👸asal👸35ω :

حالا زوووده

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

پس چراحس میکنم

نوشین ۳۵w :

تو هفته ی شما فکر کنم باید شبیه نبض یا نهایت ماهی وول بخوره. چون کوچولوئه هنوز واسه سفت کردنه خودش??

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

ازهفته16-22اونم نبض ناف هست شوهراهم دارن??

نوشین ۳۵w :

من دارم میرم تو ۹ ماه چند هفته است خودشو یه گوشه سفت میکنه دوباره میره سرجاش

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

وقتی حالم بدمیشه خودشو سفت میکنه

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

خیلی زوده بچه اول هفته 18به بعد حس میشه

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

فقط وقتی درازمیکشم حس میکنم

نوشین ۳۵w :

جیگرشو? چی بگم لابد بدنا فرق داره

👸asal👸35ω :

عزیزم من الان هفته20هستم هنوزم حالت نبض حس میکنم دکتر گفت خیلی کوچیکه واسه تکونای بزرگ

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

نوشین ۳۵w :

من اولین حرکاتشو وقتی حس کردم که ۱۶ هفته ام بود

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

خیلی وقته مثل نبض میزنه حتی شوهرمم دیده مثل نبض میزنه ولی حالا تکون میخوره

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

نگارمنم حس میکردم بعد دیدم شوهرم هم نبض داره روشکم

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

سلام نفس

نوشین ۳۵w :

اوایل نبضی که حس میکنی انقباضات رحمه دکترم میگفت

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

سلام نگار?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

چرا نمیای تله?

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

اخه خودم فک میکردم روده هامه اماتوسنو گرافی هی نفسمو حبس میکردم تکون خوردتو سنو هم خودم همون لحظه دیدم سرشو تکون داد انگارداره بالا میاره

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

بعضی وقتا میام ابجی میخونم بازهی میرم زیرابی

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

نگار هفته بیست نی نیم136گرم بود نمیشه???

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

نگار زیرابی?

داشتیممممم

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

معجزه?????بیا اتاقم پلیز

زینب 😙مامان محمد طاها :

منم حس میکردم ولی دکترا میگن امکان نداره

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

اندازه کیوی هست هفته 13???

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

اخه حالت تهوع حالا شروع شده به کارهای خونه نمیرسم براهمین کمترمیام

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

خودمم فک میکنم زوده ولی مطمعنم که تکون میخوره

فاطیما :

از ۱۸ هفته عزیزم

فاطیما :

هنوز زوده

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

بنظرتون مشکل داره؟

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

نکنه ناهنجاری داره؟

نوشین ۳۵w :

نه بابا...خدانکنه این چه حرفیه دختر

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

پس چرازودتکون میخوره

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

البته هنوزتکوناش خیلی کمه فقط توشکمم حس میکنم یاوقتی دستم اون بالا باشه .هنوزدیده نمیشه

~الهه *₩33*~ :

منم از هفته 13یه چیزی انگار زیر شکمم میترکید

بعد هیچی حس نکردم تا هفته 16اکه شروع شد و هرروزه شده

بعضی وقتا شدید میزنه

دکترمم هفته 13میگفت باید خیلی ضعیف حس کنی

~الهه *₩33*~ :

منم از هفته 13یه چیزی انگار زیر شکمم میترکید

بعد هیچی حس نکردم تا هفته 16اکه شروع شد و هرروزه شده

بعضی وقتا شدید میزنه

دکترمم هفته 13میگفت باید خیلی ضعیف حس کنی

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

ممنون پس برابعضی ها اتفاق میوفته حتما بستگی به بدن داره

نگار ودخملش ساغر۲۶w :

شایدواسه هرکسی یهجوره ممنون

 پاسخ دادن