اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچه ام دوروزه هس داخل چشماش زرد هس بنظرتون چیکارکنم

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

کم خونی نداره

آیلین 25w :

ای جونم عزیزم با پنبه وآب آروم آروم پاک کن چشمشو البته داخله چشمشو نه فقط روی چشمشو .بچه ی منم اینجوری بود

آیلین 25w :

آهان داخله چشمشه؟؟؟یعنی سفیده ی چشمش؟؟؟

*ندا*د*(م) :

زردی داره باید ببری دکتر ببینی چنده مقدارش؟

*ندا*د*(م) :

حتما ببر دکتر باید زیر نور مهتابی باشه

آیلین 25w :

آره زردی داره یه دکتر ببرش

حدیثه :

آخه زیر چشماشم باد داره داخلش هم زرده

*ندا*د*(م) :

آره ببر دکتر فردا سه روزش میشه؟؟

حدیثه :

آره فردا سه روزهس

آیلین 25w :

باشه یه دکتر ببر نگاه کنه

حدیثه :

میخوام فردا ببرم

*ندا*د*(م) :

آره حتما ببر از زردیشه

فاطمه :

حتما ببرش دکتر .زردی داره

 پاسخ دادن