اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

الهـــــه ناز اجی من الان اتاقتودیدم الهی فداتشم بیاکجارفتی عزیزم خیــــــــلے نگرانتم ?????

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

هے روزگار?

 پاسخ دادن