اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

لحظات ملکوتی مشهد: فقط گوشه چشمی ازنگاه خداوندبرای خوشبختی وسلامتی انسانهاکافیست این نگاه رابرای هرلحظه اززندگیتان ارزومندم آمین

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

??????????????????????????❤❤❤❤❤❤❤

خداجونم بسه انتظار :

 پاسخ دادن