اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کسی نیست آیا؟؟؟دلم....

farnaz?fri :

farnaz?fri :

farnaz?fri :

farnaz?fri :

نروووووووووو بی تو .....

farnaz?fri :

بروووووووووباتووووو

farnaz?fri :

farnaz?fri :

روزگار

farnaz?fri :

بد نوشت

farnaz?fri :

گر نوشت

farnaz?fri :

سخت نوشت

farnaz?fri :

مرض میدونم

آرزو🌹 :

فری با همه دعوا داریا???

farnaz?fri :

آرزو🌹 :

آرررررررررررره?

farnaz?fri :

آرزو🌹 :

farnaz?fri :

چ خبری الی جوووووووون

 پاسخ دادن