اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

حوصلم سر میره...

طاهره :

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

💖نرگس💖خــدایا انتظار تا کی؟؟😢😢😢😢 :

سلام خوبی

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

💖نرگس💖خــدایا انتظار تا کی؟؟😢😢😢😢 :

دق کردم دیگه تو خونه

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

غذا خوردی

💖نرگس💖خــدایا انتظار تا کی؟؟😢😢😢😢 :

سلام به همه عزیزان

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

منم همش تو خونم دیگه حوصله ندارم

طاهره :

الهی همسرت نیست خونه

💖نرگس💖خــدایا انتظار تا کی؟؟😢😢😢😢 :

نه چیز باب میلم ندارم بخورم خیلی شکمو شدمه

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

برا خودت یه کار هنری یاد بگیر تو خونه درست کن

💖نرگس💖خــدایا انتظار تا کی؟؟😢😢😢😢 :

نه همسرم سر کاره

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

کاشکی اسمتم تو پروفایلت بنویسی

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

منم شوهرم تا ۱۰ یا ۱۱ شب نمیاد

💖نرگس💖خــدایا انتظار تا کی؟؟😢😢😢😢 :

نمیدونم چه کارهنری یاد بگیرم که جالب وهیجان انگیز باشه

طاهره :

بارداری؟

سوگلی :

سلام خوبید

💖نرگس💖خــدایا انتظار تا کی؟؟😢😢😢😢 :

تا چن وقت دیگه مینویسم فعلابه دلیلی نمینویسم

سوگلی :

وای حوصله منم سر رفته شوهرم ساعت ۱۱میاد

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

سلام سوگولی جون

💖نرگس💖خــدایا انتظار تا کی؟؟😢😢😢😢 :

من نه باردارنیستم

سوگلی :

خوبی رها جون

زهرا*د* :

منـــــــم

سوگلی :

منم تازه امروز پری شدم

💖نرگس💖خــدایا انتظار تا کی؟؟😢😢😢😢 :

من شوهرم معلوم نیست کی میاد شاید نیم ساعت شاید 2ساعت دیگه

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

قربانت ابجی ??

~الهه *₩30*~ :

منم حوصله ندارم حتی تایپ

زهرا*د* :

منم میخام

سوگلی :

فدات شم اجی رها

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

سلام همه بیکارا ??

~الهه *₩30*~ :

ینی شکمم داره میترکه نفسم درنمیاد?

زهرا*د* :

من نی نی دوســــــــــت

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

من دلم یه چیزی میخواد بخورم مثل پیتزا ولی الان نیست ??

💖نرگس💖خــدایا انتظار تا کی؟؟😢😢😢😢 :

چ کار کنم این تلویزیونم هیچ نداره

~الهه *₩30*~ :

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

چرا الهه

زهرا*د* :

چیلا؟؟؟؟

💖نرگس💖خــدایا انتظار تا کی؟؟😢😢😢😢 :

منم رها

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

من که پلاسم تو تله وقتی بستم تموم میشه دیونه میشم

💖نرگس💖خــدایا انتظار تا کی؟؟😢😢😢😢 :

زهرا تو هم بامن هم دردی پس

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

فردا صبحم تموم میشه ??

~الهه *₩30*~ :

ساعت 4:30با شوهرم یکم غذا خوردم بعد دوباره 6:30هم ساندویچ خوردم?

الان دارم میترکم

ابم خوردم دیگه بدتر??

~الهه *₩30*~ :

رسما به خس خس افتادم??

💖نرگس💖خــدایا انتظار تا کی؟؟😢😢😢😢 :

💖نرگس💖خــدایا انتظار تا کی؟؟😢😢😢😢 :

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

خوش به حالت الهه

رها😍مامان علی کوچولو ~3۱w~🌬 :

شبا تلویزیون سریال های خوبی میزاره اول شبکه ۳ بعد ۲ بعد ۱ ولی امشب فوتبال

 پاسخ دادن