اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها جواب منا بدید نگرانم?

ŋaɦɨの ℳoℳ ŋavɨの❤25w❤ :

جواب چیو

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

من شیاف بود برای جذب لخته خون ومحکم شدن نی نی توی جاش

ŋaɦɨの ℳoℳ ŋavɨの❤25w❤ :

منم پله زیاد بالا پایین کردم لکه بینی داشتم بهم پرژسترون داد خوب شدم

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

نه ظرر نداره من یکماه شیاف زدم

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

متخصص زنان رفتی درد درحد پریودی که طبیعی هست

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

هردوپرژسترون هستن شیاف هم همونه

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

دیونه نترس میخاستی بری دکترخودت نیازی نبود وقتی سنو ندادی ولکه نداری

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

ترشح قهو ه ای بود یا بدون رنگ

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

ظرر نداره میگم که پروژسترون لخته ولکه روجمع میکنه

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

پس درست داده استراحت کن وفردا دکتر خودت برو

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

مشکلی نداره استراحت کن دارو هم استفاده کن ترشح هم که طبیعی هست دربارداری زیر سه ماه شدیذ که هرروز باید لباس عوض بشه

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

فدات عزیزم اصلا استرس نداشته باش لکه ودرد شکم وکمر شدید خطرداره بقیه طبیعی هست

محنا☺ :

هستی من الان یک هقتس لک دارم. روزی 3بار شورت عوض میکنم . چون لکه. نوار نمیزارم. عرق میکنم. 7هفته باردارم . دکترم شیاف داده. ولی هنوز لک دارم

محنا☺ :

منم به سختی به اینجا رسیدم. همش نگران بچمم. خدا برات حفظش کنه

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

محنا دارو باید کامل استفاده بشه نزدیکی نکن حمام زیاد نرو تا رفع بشه

محنا☺ :

بخدا اصلا نزدیکی ندارم. فقط دسشویی میرم. همش استراحتم. ??

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

من یکماه استفاده کردم شیاف رو لکه ندیدم سنو گفت دور جنین لخته یا هماتوم هست

محنا☺ :

ممکنه بخاطر جفت باشه؟

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

محنا جان دستور دکترم روگفتم

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

ازمقعد موقع خواب بزار

محنا☺ :

نه منظورم خودم هستم

محنا☺ :

برم سونو ینی؟

محنا☺ :

فقط روزی یدونه؟اخه در روز خون ازم میاد

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

سنو تشکیل قلب نرفتی محنا

محنا☺ :

برای سقط ازجلومیزارن

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

هردو روش نوشته مقعدی-واژینال.من مقعدی میزاشتم

محنا☺ :

نه 7روز دیگه سونوقلب دکترگفت

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

استراحت کن ایشالا همه چیز خوب پیش میره

محنا☺ :

منم دکترگفت مقعد

محنا☺ :

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

خم شو بزار بعد دراز بکش وهرروز لباست روعوض کن

محنا☺ :

برا اینکه مطمعن بشم . فردابرم سونو ببینم خون براچیه؟

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

نگران نباشین جاریم درحد خونریزی بود الان پسرش 50روزش هست

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

من 6هفته و5روز رفتم قلب تشکیل شده بود

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

اره موقع خواب بزار

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

ایشالا حال دل همتون شااااااد باشه???

 پاسخ دادن