اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

پشتیبان هستی؟؟؟! یه لحظه بیا ..

??ثریا?? :

صالیییی

??ثریا?? :

کجایی دخترر اتاق زدم نبودی

??ثریا?? :

نه اجی ندیدمش بیاد

??ثریا?? :

اره منم پیام داده بودم پاک شد?

??ثریا?? :

باشه اجی جون

??ثریا?? :

صالی من معلوم نیست تا کی اینجاها باشم بعد بهت میگم

??ثریا?? :

اجی اینجا نمیشه بگم اخه همه میبینن ?

??ثریا?? :

تازه اومده فکر کنم?

??ثریا?? :

پشتیبان افتاده دنبالمون هی مسدود میکنه ?

??ثریا?? :

صالی کوثر نیست چند روزه

??ثریا?? :

نه اجی من مسدود نشدم

??ثریا?? :

واااای من اگه مسدود شم که هیچی دیگه خط ندالم?

??ثریا?? :

خواهرم نمیزاره اجی ?

??ثریا?? :

صالی اینستا داری؟?

??ثریا?? :

من ندالم?

??ثریا?? :

من نمیزالن بنصبم اجی?

??ثریا?? :

??ثریا?? :

خب سخت میگیلن اجی نیزالن?

??ثریا?? :

من بارداری ندالم اجی پاکیدم?

??ثریا?? :

تل بارداری ی جوری اجی?

??ثریا?? :

حرفاشون ب دلد ما میخوله?

??ثریا?? :

نمیخوله

 پاسخ دادن