اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانوما توروخدا جواب بدید خیلی نگرانم استرس هم گرفتم من این ماه مریض نشدم رفتم دکتر امپول داد دوتا زدم گفت بعد سه روز مریض میشی امروز روزه سومه پس چرا نشدم؟

fatemeh :

فرخنده(عشقم ابراهیم وپسرم) :

سلام نمیدونم خب دوباره برودکتر

fatemeh :

اره اگه تا فردا نشدم باید برم چون گفت بعد سه روزمیشی

fatemeh :

جدی؟یعنی پری میشم؟

fatemeh :

خب من تابحال نزدم ازاین امپولا

fatemeh :

خب خداکنه خیلی نگرانم فک میکنم دیگه پری نمیشم

fatemeh :

نه حامله که نیستم

fatemeh :

چون جلوگیری داریم

fatemeh :

خدا کنه تاده روز بشم خیلی نگرانم

fatemeh :

اره همون امپول رو زدم تازه قرصش روهم داده که ازروز ۱5پری روزی دوتا بخورم

fatemeh :

پس من تا ده روز صبر کنم اگه نشدم برم دکتر

fatemeh :

باشه ابجی

fatemeh :

9w نازی :

معصومه مگه میشه ازمایشت منفی بوده ولی حامله باشی؟

*ندا*د*(م) :

تا یک هفته طبیعیه که پری نشی

 پاسخ دادن