اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

? جزئيات مربوط به قد و وزن جنین در طول بارداری : اطلاعاتی که در منابع علمی به عنوان میانگین قد و وزن جنین در هفته های مختلف بارداری بیان شده است، در ادامه آمده است. دقت شود که معمولاً از هفته هشتم تا حدود هفته بیستم، قد جنین از بالای سر او تا زیر کفل(نزدیکی باسن) اندازه گیری می شود: هفته هشتم بارداری – قد: ۱.۶ سانتی متر / وزن: ۱ گرم هفته نهم بارداری – قد: ۲.۳ سانتی متر / وزن: ۲ گرم هفته دهم بارداری – قد: ۳.۱ سانتی متر / وزن: ۴ گرم هفته یازدهم بارداری – قد: ۴.۱ سانتی متر / وزن: ۷ گرم هفته دوازدهم بارداری – قد: ۵.۴ سانتی متر / وزن: ۱۴ گرم هفته سیزدهم بارداری – قد: ۷.۴ سانتی متر / وزن: ۲۳ گرم هفته چهاردهم بارداری – قد: ۸.۷ سانتی متر / وزن: ۴۳ گرم هفته پانزدهم بارداری – قد: ۱۰.۱ سانتی متر / وزن: ۷۰ گرم هفته شانزدهم بارداری – قد: ۱۱.۶ سانتی متر / وزن: ۱۰۰ گرم هفته هفدهم بارداری – قد: ۱۳ سانتی متر / وزن: ۱۴۰ گرم هفته هجدهم بارداری – قد: ۱۴.۲ سانتی متر / وزن: ۱۹۰ گرم هفته نوزدهم بارداری – قد: ۱۵.۳ سانتی متر / وزن: ۲۴۰ گرم هفته بیستم بارداری – قد: ۱۶.۴ سانتی متر / وزن: ۳۰۰ گرم و از حدود هفته بیستم به بعد نیز معمولاً قد جنین از بالای سر او تا نوک انگشتان پا محاسبه شده است: هفته بیستم بارداری – قد: ۲۵.۶ سانتی متر / وزن: ۳۰۰ گرم هفته بیست و یکم بارداری – قد: ۲۶.۷ سانتی متر / وزن: ۳۶۰ گرم هفته بیست و دوم بارداری – قد: ۲۷.۸ سانتی متر / وزن: ۴۳۰ گرم هفته بیست و سوم بارداری – قد: ۲۸.۹ سانتی متر / وزن: ۵۰۱ گرم هفته بیست و چهارم بارداری – قد: ۳۰ سانتی متر / وزن: ۶۰۰ گرم هفته بیست و پنجم بارداری – قد: ۳۴.۶ سانتی متر / وزن: ۶۶۰ گرم هفته بیست و ششم بارداری – قد: ۳۵.۶ سانتی متر / وزن: ۷۶۰ گرم هفته بیست و هفتم بارداری – قد: ۳۶.۶ سانتی متر / وزن: ۸۷۵ گرم هفته بیست و هشتم بارداری – قد: ۳۷.۶ سانتی متر / وزن: ۱ کیلو و ۵ گرم هفته بیست و نهم بارداری – قد: ۳۸.۶ سانتی متر / وزن: ۱ کیلو و ۱۵۳ گرم هفته سی ام بارداری – قد: ۳۹.۹ سانتی متر / وزن: ۱ کیلو و ۳۱۹ گرم هفته سی و یکم بارداری – قد: ۴۱.۱ سانتی متر / وزن: ۱ کیلو و ۵۰۲ گرم هفته سی و دوم بارداری – قد: ۴۲.۴ سانتی متر / وزن: ۱ کیلو و ۷۰۲ گرم هفته سی و سوم بارداری – قد: ۴۳.۷ سانتی متر / وزن: ۱ کیلو و ۶۸۵ گرم هفته سی و چهارم بارداری – قد: ۴۵ سانتی متر / وزن: ۲ کیلو و ۱۴۶ گرم هفته سی و پنجم بارداری – قد: ۴۶.۲ سانتی متر / وزن: ۲ کیلو و ۳۸۳ گرم هفته سی و ششم بارداری – قد: ۴۷.۴ سانتی متر / وزن: ۲ کیلو و ۶۲۲ گرم هفته سی و هفتم بارداری – قد: ۴۸.۶ سانتی متر / وزن: ۲ کیلو و ۸۵۹ گرم هفته سی و هشتم بارداری – قد: ۴۹.۸ سانتی متر / وزن: ۳ کیلو و ۸۳ گرم هفته سی و نهم بارداری – قد: ۵۰.۷ سانتی متر / وزن: ۳ کیلو و ۲۸۸ گرم هفته چهلم بارداری – قد: ۵۱.۲ سانتی متر / وزن: ۳ کیلو و ۴۶۲ گرم (زمان متوسط زایمان طبیعی) هفته چهل و یکم بارداری – قد: ۵۱.۷ سانتی متر / وزن: ۳ کیلو و ۵۹۷ گرم هفته چهل و دوم بارداری – قد: ۵۱.۵ سانتی متر / وزن: ۳ کیلو و ۶۸۵ گرم البته همانطور که مشاهده می کنید، میزان متوسط وزن نوزادان متولد شده در موعد زایمان طبیعی(۳ کیلو و ۴۶۲ گرم) نسبت به میزان ایده آل آن (حدود ۳ کیلو و ۹۰۰ گرم) مقداری کمتر است. همچنین باید در نظر داشت که مطابق تحقیقات متعدد روشن شده وزن ایده آل نوزاد در هنگام تولد، به عوامل متعددی مانند جنسیت جنین، نژاد مادر و پدر او، بارداری اول یا چندم بودن و… نیز وابسته است. بنابراین مانند همیشه، بهترین ایده درباره آگاهی از وزن ایده آل نوزادتان در طول بارداری یا هنگام تولد، مشاوره با متخصص زنان و زایمانی است که از شرایط پزشکی شما اطلاع دقیق و کامل داشته باشد.

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

خدایا ....شکرت

نسرین(د)69😀هستی۹۶😜۱۰آبان هستی جونم اومد😀😀😀 :

هستی هفته30وزنش1630بود???

 پاسخ دادن