اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بروبچ ?????????????

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

سلام نسرین خوبی

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

نوش جان

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

سرماخوردم بدجور

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

هنوز حالم از سقط خوب نشده این سرماخوردگی لعنتی جاش اومد

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

ن من سرفه نمیکنم عوضش ابریزش.سردرد .گلودرد.تب

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

منم همینطور

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

آخ منم فکرشا نمیکردم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

واسه سرماخوردگی

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

ن باهاش قهرم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

باورت میشه از وقتی سقط کردم حتی یبار نگف بهتری یان

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

نمیدونم منا ب خاطر چی میخواد

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

دیشب تولد بودیم جوری سرم داد زد ک کم مونده بود گریه کنم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

ماکنار سیستم بودیم صداش زیاد بود میخواس با گوشی حرف بزنه سرمن داد زد ک چرا صداشو کم نمیکنی

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

حالا من اصلا دست نزده بودم خودش صداشو زیاد کرده بود

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

بهش گفتم هفته دیگه عروسیم خودت تنها برو

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

ن نسرین خیلی بی درک و فهمه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

فک کن تولده tvهم روشن بود ولی بیصدا من بهش گفتم اونا خاموش کن گف ن فیلمش باحال همینکه دختر عموش گف فوری خاموش کرد

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

خییلی دلما میسوزونه وقتیم ک بهش میگم میگه تو فکرت مریضه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

خوش ب حالت

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

میخوام بدونم فکرمن مریضه؟!!

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

ن نسرین این ادم نفهم فقط بلده منا ناراحت کنه واسه بقیه دلقک بازی در بیاره

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

فقط ب فکراینه ک واسه بقیه خودنمایی کنه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

الان خونس

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

سپردم ب خدا ولی خدا هم داره لذت می بره

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

اره من تو اتاقم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

نسرین صدبار گفتم فایده نداره

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

دیشب هم جاشو جدا کرد

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

سپردمش ب امام حسین من حقما میخوام اگه خدایی واسه من هست

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

آخ نسرین خبر نداری اون هفته ایی ک لکه بینی داشتم گفتم رفتم خونه خواهرشوهرم ؟؟

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

اره همسن خودمه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

یعنی قبلش من گفتم گمشو برو بیرون

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

این مرد نفهم حتی بلد نیس از زنش دفاع کنه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

کسی از این بارداری دومم خبر نداره منم گفتم پری هستم همون اول هنوز نشستیم گف خوب بود الان حامله بودی نکنه بهت خشکی زده

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

دیشب ب شوهرم گفتم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

خیلی دلم سوخت وبدتر از این سوختم ک اون شوهر ا ح م ق م لال بود بگه ب تو چه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

اره نسرین دقیقا واسه منم همینطوره

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

خداهم با اوناس

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

من خودم راحت میتونستم جوابشو بدم ولی بغضما خوردم گفتم خدا اگه هستی جواب این دله بی صاحبمو بده

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

ن ولی رو گازه بره بخوره مگه بچس

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

مادرشوهرمم فقط بلده آه بکشه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

ن نسرین انقدر داغونم کرده ک حد نداره

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

نترس اون گشنه نمی مونه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

ولی شوهر نفهمم از اسرار زندگیمون رفت ب مامانش گف حالما دیگه بهم زد

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

دلیله آه کشیدنشم همینه دیگه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

ن فعلا ک نگفته

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

چند روز پیش بهش گفتم من سقط کردم یبار نگفتی حالت خوبه مردی با زنده ایی.‌.میگه این چیزا را ک همه زنا دارن انقدر نفهمه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

چ ساده ایی اون بچشو طلا میدونه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

حتی اگه با چشماش ببینه ک اون مقصره بازم از اون طرفداری میکنه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

کلا بی فرهنگ و نفهمن

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

میخوام فک نکنم ولی نمیشه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

ن هنوز نسرین

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

اخرین بار ماه رمضون بود ب خدا گفتم اگه تکرار بشه خودما میکشم پای گناهشم می مونم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

اره لعنت ب هرچی قرصه از صبحم با قرص شروع میشه تا اخر شب

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

ن دیوونم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

خدا دوس داره من انقدر جلوی ی ادم بی شرف خوار بشم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

من بدم میاد از اینکه منا ب چشم بیمار ببینن وقتی دوباره باردار شدمدفک کردم خدا شفای منم با هدیش میده گفتم خدا حالا ک دلما شاد کردی نزار مثله قبلی لکه بینی داشته باشم نمیخوام منت بزاره رو سرم ولی همش برعکس سد تازه بدترم شد

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

خوبه من الان دلم ب چی خوش باشه چ جوری خدا از بندش توقع داره تا کجا؟؟؟تا کی ؟؟؟؟

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

ن گلم گف هزار جور دلیل داره

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

اگه خدا بخواد بیجوابم بزاره وتنهام بزاره نمیتونم من جز اون کسیا ندارم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

اره گف مشکلی نیس

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

سخته انقدر ب خدا التماس کنی 14معصوما واسطه کنی ولی هیچی نشه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

محرم نزدیکه از امام حسین کمک خواستم نمیدونم دیگه چی میشه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

اره گلم یادمه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

خدا کنه خدا همه مریضا را شفا بده

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

کمتر خوارشون کنه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

انشالله عزیزدلم از ته ته دلم میخوام ک خدا واست بهترینا را بخواد

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

ب حق امام حسین هم حالت خوب بشه هم ب سلامتی باردار بشی بدون دردسر

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

الهی بمیرم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

وای چقدر پست

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

اره منم از خدا خواستم اگه روزی هم نبودم همین روزا را صدبرابر بدترشا تجربه کنه

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

از خدا خواستم روزایی را ببینه ک هزار بار بگه خدا غلط کردم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

مرسی گلم ک هستی

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

وقتی دلم میگیره تا گریه نکنم و درددل نکنم اروم نمیشم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

الان خوابم نمی بره امروز کلی خوابیدم ب خاطر تب و سرماخوردگیم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

اره الان راحت شدم چون هم حرفامو زدم هم باهاش گریه کردم ببخش اگه ناراحتت کردم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

ن من خوابم نمیبره

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

بگو گلم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

خواهش گلم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

چقدر اشناس

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

نسرین ب دعا اعتقاد داری

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

اره اینا قبلا همینجا خوندم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

اره واقعا....خدایا ببخش این روزا همش دارم کفر میگم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

اره ولی من دوس دارم تا زنده ام ببینم جواب کارشونا ببینم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

من نمیتونم این دعا را بکنم میگم خدا هرکی دلما شکسته ب خودت واگذارش میکنم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

آخ قربون خدا

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

چقدر بعضیا پستن

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

کاش خدا یکم دل منم اروم میکرد جواب پستی اونایی ک دلما سوزوندن و بده

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

وااااای......

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

چقدر خدا مامانتو دوس داره

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

انشالله

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

وای چقدر زود بمیرم برات خدا صبر بده

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

خییلی سخته

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

بهشون خوبی نیومده

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

باشه گلم

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

مرسی از اینکه بودی خیلی ارومم کردی

یا اباعبدالله الحسین 🙏🙏s :

منم دوستت دارم

 پاسخ دادن