اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

الهه ناز اجی کجایی خیلی تو فکرتم

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

نمیدونم اجی خیلی تو فکرشم

 پاسخ دادن