اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانومای باردار من هشت هفتمه اصلا ویارندارم کسی مثل منه

💕💕شهلا 💕💕👨 :

بهتر.منم از اولش نداشتم وندارم.راحت همه چی میخوری

نـسـتـرن💕34w&5d💕🍝 :

ویارت یهویی شروع میشه

 پاسخ دادن