اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دوستان هفته14بارداری هستم سمت چپ شکمم خیلی گرفته حالت دردهست چیکارکنم

عـشـقـم ابـراهـیـمـ(28)W :

خواهشن یکی جواب بده دارم میمیرم??

💍💎❤negin❤💎💍 34₩ :

فرخنده جان منم تو 14 هفته اینجور بودم

💍💎❤negin❤💎💍 34₩ :

نگران نباش رحمت داره جا باز میکنه

البته من درد ناجور نمیکرد فشار میدادم انگار ک داخل شکمم درد میکنم البته پهلو چپم بعد ک میپرسیدم گفتن رحم داره جا باز میکنه

عـشـقـم ابـراهـیـمـ(28)W :

اهان درددارم یعنی مشکلی نیست

💍💎❤negin❤💎💍 34₩ :

دردت چ جوریه؟

عـشـقـم ابـراهـیـمـ(28)W :

منم فقط سمت چپ

💍💎❤negin❤💎💍 34₩ :

اگه خودت دست بزنی به مهلو یعنی یکم فشار بدی درد بکنه نه منم تا هفته 17 اینجور بودم

عـشـقـم ابـراهـیـمـ(28)W :

سمت چپ شکمم یکمی دردمیکنه وتیرمیکشه کمی

💍💎❤negin❤💎💍 34₩ :

چون رحم داره جا باز میکنه اتفاقا چند روز پیشم یکیی از دوستان تو اتاق پرسید گفت همین مشکلو داره همه گفتن رحم داره جا باز میکنه ولی با دکترتم در ارتباط بزار من ک ب دکترم گفتم گفت رحمت داره بزرگ میشه واسه همینه قرصی چیزی هم نداد

💍💎❤negin❤💎💍 34₩ :

فقط تا میتونی استراحت کن

💍💎❤negin❤💎💍 34₩ :

خیلی ببخشید دستشویی هم زیاد میری؟؟؟واسه من تیر نمیکشید فقط دست میزدم درد میکرد

عـشـقـم ابـراهـیـمـ(28)W :

ان شالله خدازندگی پرخوشبختی وپرخیروبرکتی بهت بده که کمکم کردی

💍💎❤negin❤💎💍 34₩ :

قربونت اجی وظیفه بود گلم خیلی مواظب خودت باش این لحظع ها خیلی حساسن

عـشـقـم ابـراهـیـمـ(28)W :

من اصلادست نمیزنم خودش مینجوری دردگرفته

عـشـقـم ابـراهـیـمـ(28)W :

دسشویی خیلی نمیرم

💍💎❤negin❤💎💍 34₩ :

خو خوبه گفتم اگه خیلی میری دستشویی خدایی نکرده سنگ کلیه داشته باشی

💍💎❤negin❤💎💍 34₩ :

ببین اگه درد پهلوت همراه با ادرار زیاد و و سوزش خدایی نکرده سنگ کلیس من تجربه داشتم ولی اگه ن هیچی نیست تو فکر نباش

عـشـقـم ابـراهـیـمـ(28)W :

عـشـقـم ابـراهـیـمـ(28)W :

چندروزپیش ادرارم سیاه رنگ بود

عـشـقـم ابـراهـیـمـ(28)W :

اها خیلی میترسم ان شالله که چیزی نیست برام دعاکن ابجی خیلی میترسم

💍💎❤negin❤💎💍 34₩ :

فقط زیاد کار نکن اجی مواظب خودت باش خیلی

💍💎❤negin❤💎💍 34₩ :

ان شاءالله هیچی نیست عزیزم با دکترتم در میون بزار ک خیالت راحت بشه

عـشـقـم ابـراهـیـمـ(28)W :

 پاسخ دادن