اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام آجیا خوبید

رها مامان علی۴۰هفته :

سلام‌یگانه جون

رها مامان علی۴۰هفته :

امشب چقد خلوته

رها مامان علی۴۰هفته :

قربانت گلم

رها مامان علی۴۰هفته :

وای خودم تنهام یه سر و صدایی شنیدم میترسم??

رها مامان علی۴۰هفته :

شوهرم سر کاره هنوز نیومده

رها مامان علی۴۰هفته :

تنهایی خیلی بد

 پاسخ دادن