اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانوما من چیکار کنم یه درد خاصی زیر نافمه عین درد اسهال ولی بدتر مخصوصا وقتی دراز کشیدم و چپ و راست میشم

rooya :

سلام عزیزم

rooya :

دور نافم نه زیر نافم یا چپ و راستم

rooya :

اره از دیروز

rooya :

داخل واژنم ترشح قهوه ای ندارم ولی لباس زیرم همش لکه ی قهوه ای میشه

rooya :

اخه داخل واژنم چیزی ندارم

rooya :

rooya :

نه داخل واژنم ترشحاتم سفیده ولی نمیدونم

شمیمه علی می خواد مامان بشه 😇 :

آپاندیس نباشه!؟

rooya :

اخه تو بارداری

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

بچت چیه رویا

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

میگن بچه دختردل پیچه داره

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

دختره بچت؟؟

zahra_maman amir hosin :

اره زن داداش من تو بارداریش اپاندیسشو عمل.کرد

zahra_maman amir hosin :

منم چند روز پیس خیاب شکم درد و درد اطراف ناف داستم قرص عفونت دکتر دادش بهتر شثم

zahra_maman amir hosin :

 پاسخ دادن