اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بهترین روش برای تغذیه مناسب

farnaz?fri :

من بگممممممم

farnaz?fri :

فرهادددد

♡ Ali ♡ :

داداش فرهاد

farnaz?fri :

وا منو نمیبینی یعنی فقط علی دیدی؟؟؟

♡ Ali ♡ :

سلام جونم داداشم

♡ Ali ♡ :

داداش درخدمتم

♡ Ali ♡ :

سلامتیت عزیزم

♡ Ali ♡ :

خبری نیس

♡ Ali ♡ :

خونه ام عزیزم

♡ Ali ♡ :

داداش یه برنامه کامل غذایی واسه چاقی میخوام

♡ Ali ♡ :

♡ Ali ♡ :

♡ Ali ♡ :

یه کم خنک تر شده

♡ Ali ♡ :

داداشم

♡ Ali ♡ :

یه برنامه مناسب واسه تغذیه میخوام

♡ Ali ♡ :

نمیدونم ن من کاری بهش ندارم ک قهر باشم

♡ Ali ♡ :

♡ Ali ♡ :

فرهاد داداش کاری نداری

پشتیبان :

 پاسخ دادن