اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بروبچ لــــــــــــــــــــــر کجاید ????????بیاید

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

negarii :

سلام من اصالتا لرم

#نفس19w# :

سلام علیکم ورحمة

#نفس19w# :

به نگار جان خوشبختم

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

منم بختیاریم خوشبحتم

#نفس19w# :

مامان بردیا من خرم ابادم

#نفس19w# :

نگار تو کجا زندگی میکنی

negarii :

خوشبختم من بابام لر اما میفهمم چی میگن لرا همه جا میگم لرم

negarii :

negarii :

مامان بردیا شما کجایی

#نفس19w# :

به به معرفت خوبی داری

negarii :

رها مامان علی۴۰هفته :

منم لرم ??

#نفس19w# :

به رها خودم

نيلو :

سلام چطوري

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

من خوزستانم عزیزم

#نفس19w# :

یا ابرررررررفررررررض شیر دات توم لری یاخدا الفرررررراااااررررر اسم پروفایلش خطر

#نفس19w# :

خوب سقه سرت ده خومونی مان بردیا

نيلو :

آه لرم ورچه

نيلو :

مگر چشه اسم پروفايلم

#نفس19w# :

یا ابررررڔرفرضضضضضضضض خطرناکی

#نفس19w# :

شیر دات بختیاری

نيلو :

نه ايلام هستم

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

زیون خرم آبادیا فک کنم فرق میکنه

نيلو :

ورچه خطرناکم مگر بمب هستم

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

مو خوشوم ایا ز زون خرم آبادیا ایما خومون زونمون ساده ولی بازم خوش زونیم

نيلو :

ما ايلاميها زبونمون شباهت شماست

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

منم لرم

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

نيلو :

زبون ما شبیه خرم آباد ومهاباد هست

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

پسرم پارسا واقعا لری؟

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

ایول دست خوش خوشوم ایا همه لرن ?

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

اره گلم

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

ابادان زندگی میکنم تواهوازی

نيلو :

مهاي لري قصه کنيم

نيلو :

تا باورت بیا دا برديا

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

واقعا ن من دزفولم

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

سیچه شیر دات؟

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

دزفول چ ایکنی

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

زندگی اکونوم دیه ?فامیلام همه ایچونه

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

فامیلیت چنه پسرم پارسا

نيلو :

موی واقعا لري

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

سخن سنج

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

خوشبحالت تی فامیلاتی موایچوکسینه ندارم فقط برادرشوهرم هس ومادرش

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

نصف از فامیلام اهوازم اما بیشترشون اینجان فامیلمم زلقی

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

پ خونواده مامانت اینا؟

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

یاسوجن

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

اخی چقد سخته راه دور

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

من مامانم خونوادش اصفهانن یعنی مدر بزرگ خاله دایی اینا خیلی سختشه

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

اره ایشالله بریم نزدیک شیم

#نفس19w# :

یا خدا همه بین ولر مه تنها منم ا

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

ولی ن من کلا زادگاهم همینجاس همه ی فامیلام اینجان همه تو دزفولن

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

ان شاءالله

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

نفس توکجایی

#🌾دیـانا🙆وتوراهیش الینا🌾#36ω 4%تا بغل کردن دخملم مونده:-) :

هایم ایچه

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

خونواده شوهرمم به اینجام میگن هایم ایچه خیلی خوشم میاد?

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

دزفولم عرب هسه

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

کم و بیش هست البته زیاد ندیدم فقط تو خیابون ک میرم کمو بیشی داره اهواز خیلی عرب هست?

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

?منم هایم ایچه

پارساوسبحان جووونم😘👨👨 :

بدوم ایاوعربل البته چون زبونشونه نمیفهمم

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

خخخخ دقیقا???

💍💎❤negin❤💎💍 40₩ :

الان یه عرب پیدا وا ???

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

ایچو چخبره?

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

گرزان درارین?

#نفس19w# :

سلام نفسسسسم من تنهام موندم نفس??????

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

وووویی سی چه ددیم خوم هستوم??

🙆# نَفَسِ🌾 بَختیـارے#🙆 s :

خویی خوشی ?

#نفس19w# :

قربونت برم اجی همه کسم خوت خویی خوشی ای بد نیسم دلم دردکنه

 پاسخ دادن