اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام رفتم سنوبچه چرخیده سفالیک شده من میخواستم سزبشم حالا دیگه قبول نمیکنن دکترا ازدیروزه استخون واژنم بدجور دردمیکنه انقدرکه نمیتونم بلندشم ازجام چکارکنم زودترزایمان کنمو

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

پیاد روی اونم تند و سرس

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

هیوا :

سپیده جون طبعی بهتره سزارین اذیت میشی بعد زایمان

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

اروم بری حالا حالا باید صبر کنی یا زیادی بشینی

سپیده :

وای میترسم پسراولم 5کیلوبود

هیوا :

طبعی زایدیش

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

منم چهار شکم طبیعی اوردم البته یکیم فوت شده رازی هستم بهتره تا سزا

سپیده :

دیروزخونه تکونی داشتم ازدیشبه که استخون وازنم انگارتریلی رفته روس

سپیده :

سپیده :

بنظرتون روعن کرچک بده بخورم

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

من که نخوردم نمیدونم ولی در حالات دیدن تند تند برو دو روزه بعد درد هات میشه سع روز پشت سر هم

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

منم. درد داشتم ولی می دویدم و بعد دو روز دردهام شد مادر بزرگم بهم گفتند

سپیده :

خوب تنهاکه نمیتونم برم شوهرمم شب میاد

خدایا جای من کجای دنیاته😔 :

گلاب بخور.ایشالا راحت زایمان میکنی

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

من دوره حال دویدم خب یا برو حیاط

❤دیانا❤ 💝مامان الینا جونم و توراهیم7w💝 :

بنظرم پیاده روی بی فایدس منکه مردم ازبس رفتم

سپیده :

اره منم وقتی پیاده روی میکنم وازنم خیلی دردمیکنه

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

اره منم زیاد رفتم الیکه فقط به زایمان پیش رفت میده.

و. دیدن عالیه رحم باز میکنه

سپیده :

دیگه نمیتونم تحمل کنم خیلی دردوازن دارم خداکنه زودتربزام

آوان دنیای مامان :

منم ۲۰کیلو اضافه کردم پاهام جوری درد میکنن ک نمیتونم راه برم

منم قراره سزارین بشم هفته بعد

آوان دنیای مامان :

بشین پاشو برو

سپیده :

میگم اصلا نمیتونم تکون بخورم چه برسه به اینکه بشین پاشوبرم

 پاسخ دادن