اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه خوبه تو5ماهگی خوراکیش کنم

عرشیا :

اره بد زودتر غذا خور میشه من بچه ام ۴ کاهش بود که غذاش دادم

عرشیا :

فاطمه :

نه اصلاخوب نیست بایدازشش ماهگی بعدبدی اونم ازفرنی شروع کنی

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

بده طوری نیس.بدی هم خودش هم معدش عادت میکنه

 پاسخ دادن