اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ســلام خـانم ها خوبیـد?زیـاد توصورتم جوش زده وبدنم هم جوش زده اخه چکار کنم تا بره

عرشیا :

برو دکتر پوست

دنیا :

رفتم فایده نداشت

امیرعباس :

کمتر چربی بخور و رژیم سالم بگیر

 پاسخ دادن