اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام من پشه نیش میزنه قارچ میگیرم دلیلش چیه؟

سلام پشه نیشم میزنه قارچ میگیرم دلیلش چیه ؟

مطهره :

خب حساسیت دارید به نیش پشه

 پاسخ دادن