اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچم تازه رفته توشش ماهگی میش ازالان شروع کنم ب خوراکی دادن

فاطمه :

نه هنوززوده وقتی شش ماهشوتموم کردبعداونم فقط فرنی

 پاسخ دادن