اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام مطهره از زابل کجایی ؟ بیا کارت دارم فاطمه از سبزوار م

 پاسخ دادن