اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام ببخشید میخام برم گروه بارداری کسی هست بره گروه

دیانام مامان الینا ❤گل دخملم 1396/12/14اومد ❤ :

ما گروه داریم میای؟

المیرا :

دیانام مامان الینا ❤گل دخملم 1396/12/14اومد ❤ :

@Amininasrin

المیرا :

اسم گروه چیه

دیانام مامان الینا ❤گل دخملم 1396/12/14اومد ❤ :

گروه مامانای منتظر

مونا :

میشه منم بیام؟

 پاسخ دادن