اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ایا تغیرات آب باعث ریزش مو میشه ؟ما از وقتی با شوهرم محل زندگیمونو به جایی دیگه انتقال دادیم ریزش مو گرفتیم دلیلش چی میتونه باشه؟

⚘حلما⚘ :

اره عزیزم میشه

⚘حلما⚘ :

باعث حساسیت میشه

⚘حلما⚘ :

مثل اگزما چیزا دیگه

موژان :

درمانش چیه

⚘حلما⚘ :

حتما اب اونجا بهت نمی سازه

موژان :

آبش زیاد لک داره یجورایی املاح واهک زیاد داره

⚘حلما⚘ :

درمانش اینه از اون منطقه بری یا یسر بری دکتر پوست مو

⚘حلما⚘ :

پس همونه اب رو مو زیاد تعصیر داره

موژان :

اخه مگه میشه ما خونه خریدیم نمیشه که بریم

موژان :

ینی ریزش موم روزی از هفت دونه به پنچاه تا رسیده دارم دیونه میشم

⚘حلما⚘ :

وا زیاد ریزش موت

⚘حلما⚘ :

شامپو ریز مو بخر بزار تعصییر داره

موژان :

اره بخدا

موژان :

نا فک کنم مشکل از ابش باشه

⚘حلما⚘ :

اب که اره صد در صد

⚘حلما⚘ :

ولی یه فکر کنی برای موهات این طور پیش بری کچل میشی

موژان :

خب منم ترسم از اینه دیگه

⚘حلما⚘ :

چند سالته موژان

موژان :

⚘حلما⚘ :

اها خوشبختم اهل کجایی

⚘حلما⚘ :

اسمت که کردی اهل کردستان نیستی

موژان :

چرا هستم

شادی :

 پاسخ دادن