اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام من هفته 28 هستم بچه شما خیلی تکون میخوره برای من خیلی تکون میخوره خیلی خوشحالم

هلینا :

منم ۲۸هفته ویک روزهستم لی کم تکون میخوره

هلینا :

جنسیتش پیه

المیرا :

المیرا :

برای شما چیه

ناز :

برا منم خیلی شیطونه خیلی تکون میخووره فداش بشم ...منم 28 هفتمه

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

برامنم شکرخدا تکوناش خوبه

ناز :

منم دخمله

المیرا :

شما کی زایمان میکنید

هلینا :

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

ناز :

من 20 اردیبهشت زدن شما چی

هلینا :

من ۱۷اردیبهشت زده ولی سزارینی اگ

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

ووی زایمان گلیه

المیرا :

برای 22 اردیبهشت زده ولی نگفته سزارین یا طبیعی

هلینا :

چرامال من کم تکون میخوره ازاول کم بوده

المیرا :

من خودم اردیبهشتم دخترم اردیبهشته

هلینا :

من بچه هام سزارینی اوردم

هلینا :

المیراهنوزنمیگه طبیعی میاری یاسزارین

ناز :

بعضی بچه ها کمتر تکون میخورن یا به خاطر چربی شکمی مادر ممکنه باشه کمتر حس بشه

هلینا :

بسلامتی ان شاءالله

المیرا :

کی میگن

المیرا :

من زایمان کردن میترسم

المیرا :

بچه ها گروه ندارید

هلینا :

سی دوهفته سونوکردی اگرباپانبودمیگه طبیعی اگرباپابودمیگه سی وشش هفتع یه سونودیگه انجام بده ببینم باسرهست یانه

هلینا :

نه گلم

ناز :

وووی شما نمیترسید از زایمان

هلینا :

من عمل کردم نمیترسم

ناز :

من خیلی میترسم

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

راحته اصلا استرس نگیرید

المیرا :

منم میترسم

ناز :

چند سالتونه شما ها من18

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

منم یدونه ۱۸سالگی زاییدم الانم ۲۳سالم دومی را میخوام زایمان کنم ترس نداره که

المیرا :

27اولین بچه مه

هلینا :

۳۰چهارمین بچه امه

المیرا :

راستی شماام خیلی کمردرد میکنید من خیلی کمردرد دارم

دخترکم ۹۷/۴/۵بدنیا اومد :

خوش بحالتون من تازه ۱۸ هفتمه

دخترکم ۹۷/۴/۵بدنیا اومد :

یدونه بچه دارم اما واسه دومی هم خیلی ذوق دارم

 پاسخ دادن