اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

كاش میشد خنده را تدریس کرد! كارگاه خوشدلی تاسیس کرد! كاش میشد عشق را تعلیم داد! نااميدان را امید و بیم داد! شاد بود و شادمانی را ستود! با نشاط دیگران دلشاد بود!

نسرین سابق :

❤❤❤

مهدیس :

نسرین سابق :

رفاقت ما مثل پیازه

لایه هاش بهم چسپیده

هرکی بخواد جدامون کنه

اشکش در میاد ...

نسرین سابق :

♦️پیرمردی هر روز تومحله پسرکی رو با پای برهنه می دید که با توپ پلاستیکی فوتبال بازی میکرد؛ روزی رفت و یه کفش کتونی نو خرید و اومد به پسرک گفت: بیا این کفشا رو بپوش. پسرک کفشا رو پوشید و خوشحال رو به پیرمرد کرد و گفت: شما خدایید؟ پیرمرد لبش را گزید و گفت نه پسرجان. پسرک گفت: پس دوست خدایی، چون من دیشب فقط به خدا گفتم کفش ندارم... '

.

.

.

"دوست خدا بودن سخت نيست"

.::

نسرین سابق :

سلام ایدا جونی

نسرین سابق :

یاد ان روزی که ماهم اب باباداشتیم

دفترخط خورده ی مشق الفبا داشتیم

زندگی یک ده ریالی بود در دست پدر

پول توجیبی که نه انگار دنیا داشتیم

.::

نسرین سابق :

ایدا دستم بند شد واسه همین ببخش

نسرین سابق :

چیکار میکنی؟؟

نسرین سابق :

نسرین سابق :

نسرین سابق :

وجدان چیست؟

چیزی که زورش نمیرسه ،

جلوی گناه بگیره

فقط گناه رو کوفت آدم میکنه:))

.::

نسرین سابق :

ایدا کجا رفتی

نسرین سابق :

نسرین سابق :

نسرین سابق :

اره اره

نسرین سابق :

بزار بیا بریم لک لک

نسرین سابق :

ایدا بیا اتاقه اخریت

 پاسخ دادن