اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام من تازه اومدم کسی هست بیاد بحرفیم

⚘حلما⚘ :

خوش اومدی

 پاسخ دادن