اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلاممم ?????

⚘حلما⚘ :

احسان :

⚘حلما⚘ :

⚘حلما⚘ :

چه سحر خیز

⚘حلما⚘ :

احسان :

علیک سلام

احسان :

بلع سحرخیز

احسان :

مثل بعضیا تا لنگ ظهر نمیخام?????

⚘حلما⚘ :

خخخخ ام بعضی هاا

⚘حلما⚘ :

سلام علیک

⚘حلما⚘ :

خخخخ اول صبح پا میشین میاین اینجا فقط شما هستین باید تله طب بهتون جایزه بده بس که فعالین

⚘حلما⚘ :

احسان :

خخخخخخخخ

احسان :

باشه دیگه نمیام

احسان :

راحت باش

احسان :

⚘حلما⚘ :

نه بابا شوخی کردم

⚘حلما⚘ :

احسان :

خودت باش با خودت

⚘حلما⚘ :

یعنی چی

احسان :

⚘حلما⚘ :

هیچکی نی خو

⚘حلما⚘ :

احسان :

چندروز بگذره میان

⚘حلما⚘ :

ام وقتی دیگه نیستم

⚘حلما⚘ :

راستی قرار جمعه اینده بیام مشهد ??

احسان :

اییی خوبه بسلامتی .

⚘حلما⚘ :

مرسی از الان دارم وسایل جمع میکنم صبح عمو زنگ زد گفت شما هم بیاین بابام قبول کرد

⚘حلما⚘ :

ببخشی بدتون نیاید زیاد اینجا چت میکنم اخه فقط شما انلاین مثلا من دوستای زیادی اینجا دارم نامردا نیستن همه مثل من بیکارن نیستن که

⚘حلما⚘ :

????خداحافظ تون

احسان :

خب چت نکن بسلامت

احسان :

 پاسخ دادن