اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سفیدشدن پوست چه کار بایس کرد؟

ava :

سلاممممممممم ??

⚘حلما⚘ :

ava :

سلام گلم

ava :

حلما جونی

 پاسخ دادن