اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام آبریزش بینی دارم.

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

🤧🤧😆

 پاسخ دادن