اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کسسسی نیسس،😀😁😁😁😁😁😂😂😂😆

مهرسا* :

نه همه خوابن 🤫

şadi :

 پاسخ دادن