اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ارمیسا پس از سال ها باز گشته

مهرسا* :

سلامم گلم، خوش اومدی

 پاسخ دادن