اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلامممم چرا اینجا اینقدر خلوته

هلنا(14) :

نمی‌دونم مرض بگیری

حسام :

نه عزیزم خلوت نیس بگوکجا هس بیوم پیشت

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

⚘حلما⚘ :

 پاسخ دادن