اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام اگزما دارم چیکار کنم؟

رودستمه خیلی وقته دارمش،مگاکورت دکتربرام تجویز کرد افاقه ای نکرد

المیرا :

سلام من روی گونم خوشکی شدید یا زرد زخم هست دکتر هم رفتم خودش رفت ولی جاش هنوز هست باید چی کار کنم

 پاسخ دادن