اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

مامانا رحمم انگار از داخل یه حس سنگینی و تیر کشیدن داره گاهی اوقات ب خاطر پایین بودنه جفته؟ جفتم مارژیناله

الهه :

فک کنم بخاطر جفتته

مریم ۹۷/۴/۲ گل پسرم مهرسام اومد :

اره حتما

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

بچه ها شیر کاکائو بخورم اشکال نداره

مریم ۹۷/۴/۲ گل پسرم مهرسام اومد :

ن من خوردم یه بار

الهه :

ن بخور نوش جون

 پاسخ دادن