اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دلم گرفته اونایی ک شکست خوردن بیان

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

شکست چی

مهدیس :

دوستشون ولشون کرده

مهدیس :

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

چی شکستی

مهدیس :

😎نازی😎 :

من سرم بدجور شکسته خخخخخخحح

نارمک?خدایاناامیدم نکن قسمت میدم به بانو حضرت فاطمه? :

دانیال

خخخخخخخخخخخخ

مهدیس :

چی سزت شکسته

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

اره دانیال استیکرگریه

مهدیس :

سلام مهساخوبی

مهدیس :

اونایی ک ناراحتن بیان دل شکسته ها تنهاترینها

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

نوچ خوب نیستم منم ناراختم

مهدیس :

توچراناراحتی مهسا

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

ازدست مادرشوهرررررررر

مهدیس :

خوب نیس باهات

مهدیس :

هرچه میگه بزن تودهنش

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

یه وقتای تودلمه یه وقتادلم میخوادحفش کنم

مهدیس :

اوووووف داغونم خدااااااا

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

امروزم حراب شدازدستشون ایش

مهدیس :

مستقل نیستی

نارمک?خدایاناامیدم نکن قسمت میدم به بانو حضرت فاطمه? :

مهدیس مگه مجردی؟؟

مهدیس :

محل نده بهش مغرورباش

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

چرامهدیس جون بگوراخت شی

مهدیس :

نه خیرسرم

مهدیس :

بایدبرم شام بدرستم دارم خفه میشم خداااا

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

چرامستقلم اماتویه حیاط اونم خونه اوناااااا

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

خحخخ تنبل بروبدرست

مهدیس :

اهان خدابهت صبربده مهساجون

مهدیس :

میرم الان بخداحسش نیس

مهدیس :

بغض خفم کرده

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

امیـــــــــــــن

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

بلوشام درست کن دخملات شام خوردن

مهدیس :

لعنت ب مجازی

نارمک?خدایاناامیدم نکن قسمت میدم به بانو حضرت فاطمه? :

من متوجه نشدم

توالان متاهیلی چطوز شکست عشقی خوردی

مهدیس :

نخوردن عصرونه زدن. ساعت 19

😎نازی😎 :

گلم چی شده

مهدیس :

بیخی من برم خو نبستم

مهدیس :

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

بگو احی

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

کجا لفتی مهدوککککککک

مهدیس :

یه بارتعریف کردم

😎نازی😎 :

من بگم چی شده دوستت ک مجازی قلبت شکسته

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

من بگم مهدیسوگ یانه

😎نازی😎 :

خو عقل کل عشق مجازی همینه منگول

مهدیس :

😎نازی😎 :

خنگول منگول

مهدیس :

منگول تویی دلت خوشه دانیال

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

باشه انتل خودم

😎نازی😎 :

خو بگو چی

😎نازی😎 :

نه اصلا دلم خوش نیست

😎نازی😎 :

هوی هوی هوی کسی نیست

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

نازی کی برقارودرست کردی

😎نازی😎 :

ملدین

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

تی ناکو

😎نازی😎 :

مهدوسوککککککککککککککککککککککککک

😎نازی😎 :

پ کوشی

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

هاشره

😎نازی😎 :

مهدیس بلوچه مهسا

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

خدایا خودت کمکم کن :

بچه ها بخدا منم خیلی دلم گرفته

خدایا خودت کمکم کن :

یه جورایی حس میکنم که منم دارم شکست میخورم نه از این عشقای مجازی والکی از شوهرم

حالا با این وجودم که باردارم

خدایا خودت کمکم کن :

موندم توش بد جور

😎نازی😎 :

خخخخخخخ

😎نازی😎 :

من کل زندگیم از بدر تولد باشکست روبرو شدم

😎نازی😎 :

حالا شدم دختر شکست ناپذیر خخخخخخخ

😎نازی😎 :

شروین پ رفتی

سوگل :

منم شکشت خوردم کلاتوزندگیم خوشی ندیدم شوهرمعتادوبیکارخونواده شوهرم هم که توهمه چی دخالت میکنن خسته شدم نمیدونم چیکارکنم

سوگل :

خدایا خودت کمکم کن :

سلام دانیال

ببخش یه لحظه رفتم کاری داشتم انجامش دادم واومدم

خدایا خودت کمکم کن :

بگم چی والا خوش بحالت تو دیگه شکست ناپذیر شدی

ولی من چی

خیلی دیگه خستم

atiiii :

لیلی?1373 :

علیک سلام الی خوبی

لیلی?1373 :

امان از شکست وغم دنیا همینه

سارا :

سلام مهدیس عنبر نسا از کجا باید بگیرم

مهدیس :

سلام عزیزم

بروعطاری اونحاهست

₡₪↯♥ "SaMaNe"ReZa"37wآلوچه مون ♥↯₪₡ ۸۱+۷۲=۹۸ :

مهدیس :

 پاسخ دادن