اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دلم گرفته اونایی ک شکست خوردن بیان

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبهشت :

شکست چی

مهدیس :

دوستشون ولشون کرده

مهدیس :

😍نازی😍 :

😍نازی😍 :

😍نازی😍 :

چی شکستی

مهدیس :

😍نازی😍 :

من سرم بدجور شکسته خخخخخخحح

نسرین سابق :

دانیال

خخخخخخخخخخخخ

مهدیس :

چی سزت شکسته

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

اره دانیال استیکرگریه

مهدیس :

سلام مهساخوبی

مهدیس :

اونایی ک ناراحتن بیان دل شکسته ها تنهاترینها

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

نوچ خوب نیستم منم ناراختم

مهدیس :

توچراناراحتی مهسا

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

ازدست مادرشوهرررررررر

مهدیس :

خوب نیس باهات

مهدیس :

هرچه میگه بزن تودهنش

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

یه وقتای تودلمه یه وقتادلم میخوادحفش کنم

مهدیس :

اوووووف داغونم خدااااااا

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

امروزم حراب شدازدستشون ایش

مهدیس :

مستقل نیستی

نسرین سابق :

مهدیس مگه مجردی؟؟

مهدیس :

محل نده بهش مغرورباش

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

چرامهدیس جون بگوراخت شی

مهدیس :

نه خیرسرم

مهدیس :

بایدبرم شام بدرستم دارم خفه میشم خداااا

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

چرامستقلم اماتویه حیاط اونم خونه اوناااااا

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

خحخخ تنبل بروبدرست

مهدیس :

اهان خدابهت صبربده مهساجون

مهدیس :

میرم الان بخداحسش نیس

مهدیس :

بغض خفم کرده

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

امیـــــــــــــن

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

بلوشام درست کن دخملات شام خوردن

مهدیس :

لعنت ب مجازی

نسرین سابق :

من متوجه نشدم

توالان متاهیلی چطوز شکست عشقی خوردی

مهدیس :

نخوردن عصرونه زدن. ساعت 19

😍نازی😍 :

گلم چی شده

مهدیس :

بیخی من برم خو نبستم

مهدیس :

😍نازی😍 :

😍نازی😍 :

بگو احی

😍نازی😍 :

😍نازی😍 :

😍نازی😍 :

کجا لفتی مهدوککککککک

مهدیس :

یه بارتعریف کردم

😍نازی😍 :

من بگم چی شده دوستت ک مجازی قلبت شکسته

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

من بگم مهدیسوگ یانه

😍نازی😍 :

خو عقل کل عشق مجازی همینه منگول

مهدیس :

😍نازی😍 :

خنگول منگول

مهدیس :

منگول تویی دلت خوشه دانیال

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

باشه انتل خودم

😍نازی😍 :

خو بگو چی

😍نازی😍 :

نه اصلا دلم خوش نیست

😍نازی😍 :

هوی هوی هوی کسی نیست

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

نازی کی برقارودرست کردی

😍نازی😍 :

ملدین

😍نازی😍 :

😍نازی😍 :

تی ناکو

😍نازی😍 :

مهدوسوککککککککککککککککککککککککک

😍نازی😍 :

پ کوشی

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

هاشره

😍نازی😍 :

مهدیس بلوچه مهسا

🌴مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش🌴 :

خدایا خودت کمکم کن :

بچه ها بخدا منم خیلی دلم گرفته

خدایا خودت کمکم کن :

یه جورایی حس میکنم که منم دارم شکست میخورم نه از این عشقای مجازی والکی از شوهرم

حالا با این وجودم که باردارم

خدایا خودت کمکم کن :

موندم توش بد جور

😍نازی😍 :

خخخخخخخ

😍نازی😍 :

من کل زندگیم از بدر تولد باشکست روبرو شدم

😍نازی😍 :

حالا شدم دختر شکست ناپذیر خخخخخخخ

😍نازی😍 :

شروین پ رفتی

سوگل :

منم شکشت خوردم کلاتوزندگیم خوشی ندیدم شوهرمعتادوبیکارخونواده شوهرم هم که توهمه چی دخالت میکنن خسته شدم نمیدونم چیکارکنم

سوگل :

خدایا خودت کمکم کن :

سلام دانیال

ببخش یه لحظه رفتم کاری داشتم انجامش دادم واومدم

خدایا خودت کمکم کن :

بگم چی والا خوش بحالت تو دیگه شکست ناپذیر شدی

ولی من چی

خیلی دیگه خستم

atiiii :

لیلی😘1373 :

علیک سلام الی خوبی

لیلی😘1373 :

امان از شکست وغم دنیا همینه

سارا :

سلام مهدیس عنبر نسا از کجا باید بگیرم

مهدیس :

سلام عزیزم

بروعطاری اونحاهست

"ѕαмαηє"яєzα" :

مهدیس :

 پاسخ دادن