اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام کسی راه حل منفی شدن شیشه رو میدونه

محمد :

محمد :

ترو خدا یکی جواب بده

محمد :

کسی نیست

ساحل :

سلام

 پاسخ دادن