اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ترانه جون یه لحظه میای

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتظرکجایی؟

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتظرکجایی؟

ترنم :

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

برم؟؟

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

بپرس ؟

ترنم :

اومدم

ترنم :

منم۶ساله عروسی کردم

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

بپرس دیگه؟؟

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

نت ریده

ترنم :

میخواستم ببینم تویی هم که ۶ساله ازدواج کردی لوازم برقی چیا بردی خونه شوشو

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

عزیزم سوالتو بپرس دیگه

ترنم :

من لوازم برقی چیزی نخریدم ولی چینی دو دس خریدم

ترنم :

پرسیدم دیگه

ترنم :

من لوازم برقی چیزی نخریدم ولی چینی دو دس خریدم

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

ببین عزیزم ما بعضی چیزای واجب رو خریدیم مثل یخچال ولباس شویی وجاروبرقی بعضی هارو هم بعد عروسی مثل جی پاز و‌‌....

ترنم :

پرسیدم دیگه

ترنم :

گلم منظورم وسایلی که خونواده خودت بهت دادن

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

بعد عروسی همه چیز رو میشه خرید مهم خوشبختی زن وشوهره

مونا :

پرده ماله شما رسمه کدوم طرف بزنه؟

مونا :

پرده ماله شما رسمه کدوم طرف بزنه؟

ترنم :

من شوشو تمام وسایل بزرگ هارو خرید لوازم اشپز خونرو هم قرار بود ما بخریم

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

ما باهم خریدیم یعنی پول نگرفتیم ازشون ولی باهم رفتیم خرید

مونا :

البته ببخشید بدونه اجازه اومدم فوضولی خخخ

ترنم :

حرفت درسته ولی من میخوان شوهرمو قانع کنم که ۶سال پیش خونواده زختر ابنجور جهاز میدادن

مونا :

ترانه یعنی کل جهزیه رو طرف پسر گرف؟

ترنم :

من خونواده خودم برام پرده لحاف تشک

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

بستگی به وضع مالی داره رسم نیست خواهرشوهرام جفتشون پرده های دخترشون رو زدن ولی ما بعد عروسی زدیم

مونا :

منتظر و ترانه

شما رسمتون هس پرده رو کدوم طرف بگیره؟

ترنم :

یعنی پرده تو عروسیت خونواده شوشو خرید

مونا :

ترانه یعنی شوشوت خرید پرده هاتو؟

بهار :

وا این حرفا چیه مهم خوشبختیه دوطرفه پرده و ظرف کی بخره مهم نی

مونا :

منتظر تو چی

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتظر ناراحت نشیا یعنی شوهرت تورو بخاطر جهیزیه میخواد بعد شش سال داره سرکوفت میزنه

مونا :

دلام آریل

من فوضولم این وسط خخخ

بدونه دعوت اومدم

ترنم :

اریل شوهرم الان یادش افتاده که چرا هیچی نخریدی

بهار :

بهش بگو الان مهم اینه باهم خوشبختیم

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

نه نادیا تو عروسی پرده ساده داشتیم ولی پرده خوشگل رو بعد عروسی زدیم

ترنم :

اره ترانه همش میگه چرا فلان چیزو نخریدی

بهار :

سلام نادیا جونی

ترنم :

ترانه لوازم برقی خونوادت برات چی خریدت

بهار :

همه چی و باید ساده گرفت مهم دل دو طرفه که عاشق و دلباخته ی هم باشن

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

چی بگم والا ایول به شوهرخودم دوتایی باهم همه چی خریدیم

ترنم :

اخه شوهرم همش مبگه زنداداشم قبل تو اومده همه چیز اورده تو چرا چیزی نخریدی

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتظر چندبارمیپرسی؟؟

ترنم :

خوشبحالت ترانه شوهرت همه چیزو خرید

بهار :

وای تو رو خدا الان فیلتون یاد هندستون کرده خخخخ

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

باهم خریدیم ماهم گرفتیم اونا هم گرفتن مبل خریدیم رختخواب وسایل اشپزخونه اینا کم نیستن

ترنم :

اخه تو شهر ما رسمه یخچال تلوزیون لباسشویی سرویس چوب جارو برقی فرش پسر میخره بقیشو باید دختر بخره

بهار :

اره ماهم باهم گرفتیم .سرویس خواب و وسایل اشپزخانه من..شوشو مبل و یخچال و تلویزیون و کولر

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتظر وضع مالی بابات چطوره؟

بهار :

خوب بهش بگو ما رسم نداشتیم

بهار :

دیگه یهویی بگو رسم دارین پسره همه چی بخره.خخخخ

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتظرشیربها ندارین؟

ترنم :

بد نیس خوبه

بهار :

ما همه چی تقسیم میشه

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتظر؟؟؟

بهار :

ما رسم شیربها داریم اما مامانم نگرف.

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

شیربها نگرفتی؟؟

ترنم :

شیر بها داربم ولی لوازم بزرگو پسر میخره لوازم اشپز خونرو مثل ماکروفرو ابن چیزارو دختر

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

برا ماهم همینطوره

mahsa :

ماکه پسرتی وی وفرش چینی..

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

یعنی پسربخره بازم پول میگیرین

ترنم :

دیانا رفتی

مونا :

من خودم کلی جهزیه بردم با اینکه دست بابام خالی بود ولی جاریم دو برابر من جهزیه اورد

حالا هی سرکوفت میزنن ک اون بیشتر اورده با اینکه دست بابای اونم خالی و تنگه

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

الان ما شش ساله عروسی کردیم هنوز دوتا فرش داریم

mahsa :

اینامهم نی مهم باهم ساختنه

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

نادیا ازکجا اورد دست باباش خالی بود؟؟؟؟

مونا :

جاری های شما هم بیشتر از شما جهزیه آوردن آیا؟

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتظر مهم خوشبختی بخدا

ترنم :

فرش ما یه دونس

mahsa :

من جاریم نه

مونا :

من چ بدونم ولی کلی گرف آخرشم شوهرش گف وظیفش بود

ترنم :

جاری منکه کلی جهیزیه ننش براش خریده

مونا :

من یدونه جاری هم در آینده خواهم داشت

بببینیم اون چجور میاره

mahsa :

چه شوهرپستی

ترنم :

ترانه جاربت چقد جهیزیه اورد

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

جاری من هنوز نیاورده ولی خدارو شکرخانواده شوهرم جوری نیستن که بگن زیاد اورد کم اورد اصلا همچی اخلا قی ندارن

مونا :

جاری بزرگم ک کم و پیش اورده بوده

بعد منم یدونه جاری هس اون بیشتر از من اورد

ترنم :

هنوز جاریت نامزده

مونا :

بنظرت بیشتر از تو میاره یا کمتر؟من الان تو فکرم ک اون کمتر میاره یا بیشتر

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

بخدا من روزی هزاربارخدارو شکر میکنم که خوشبختم

ترنم :

ترانه شده تاحالا خونواده شوشوت از جاریت بیشتر تعریف کنن یا خوب یا بد هرچی

mahsa :

بیشتروکمترمهم نیس مهم اینه مادرشوهرسرکوفت نزنه

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

هر چقدر هم که ببری بازم میگن کمه....خداروشکر وضع بابام خوب بود ولی هیچ وقت نگفتم اینو بخرین اونو نه....الانم بعد ۶سال چیزی کم ندارم...تازه چیزهایی جزئی گه مامانم یادش رفته بود ام بعدا به بهونه روز دختر سالگرد ازدواج تولد خرید داد...الانم که الانه هرچی ببینه میخره.....

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

خداروشکر من از جاریام جهیزیم بیشتره

ترنم :

نادیا معلومه کمتر ترانه مامانش براش همه لوازم برقیشو خریده

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

قرار نیست همرو بابای بیچاره بخره ربطی ام به وضع خوب و بد نداره ...انقد مقایسه نکنید....تحت فشارم نزارید

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من ۱۰۰ملیون شدجهیزیم اخرش مادرشوهرم گفت جهیزیت اسباب بازیه....بیخیال مهم خوشبختیه

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

اره نامزده بخدا برام مهم نیست چقد بیاره ازخدا میخوام خوشبخت بشن ان شا الله تو هم اینجوری فکرنکن نادیا

مونا :

ولی خونه جاری ک بعد من اومده شوهرش یه وسایلای آنچنانی گرفته ک نگو.یه مبل آنچنانی

یه تخت آنچنانی

لوستر آنچنانی و یخچال و تلوزیون و ...بهترینشو گرف

mahsa :

چندتاجاری دارین حانمها

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

منتظر تو چرا لوازم برقی نبردی.....

ترنم :

رفتین

مونا :

من ۵تا جاری. دارم

mahsa :

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من ۳تا دارم

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

نه منتظر اصلا فرق نمیزارن من این اخلا قشون رو خیلی دوست دارم

ترنم :

وضع مالی بابام خوب نبود

mahsa :

چه زیاد خدابدادت برسه

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من که شوهرم تی وی یخچال سرویس چوب گرف.بقیشم بابام گرف

مونا :

خوشبخت بشن همه جوونامون الهی ترانه

ولی الان دیگ چشم تو چشمه مردم

میگن عروس اولی چقد اورد دونی چقد اورد سدمی و چهارمی و پنجمی چقد اورد

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

خانواده شوهر ع ن ن ....هر چی ببری یه چی میگن

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

من بهترین وسیله ها رو بردم...عروسی من با خواهر شوهرم ۶ماه فرق داشت رفتش شهرستان....بعد ۵سال برگشتن تهران...تا قبل اومدن‌..مادرشوهرم دایم میگفت انقد دادم که نگو....وقتی اومد حتی یه سرویس پذیرایی ام نداشت.....اون موقع فهمیدم ضر میزده‌....من وسایل جزئی که گفتم بعدا داد چون یادش رفته بود...بخدا حتی نعلبکی که یادش رفت رو خرید داد..کیک پز ام نداشتم اولین بار که رفتم مشهد برام خرید

بهار :

من جاری ندارم ای خدا

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

حالا الان بعده جهیزیه سیسمونی شده والا

ترنم :

راستی ترانه جون یه سوال

بهار :

دلم میخواد داشته باشم

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

منتظر به شوهرت بگو من جهیزیه اوردم اگه جهیزیم دلتو زده خودت وسایلای خونرو عوض کن

ترنم :

به درد نمیخوره جاری

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

خدا کنه همه جوونا خوشبخت بشن بخدا اینا مهمن ولی اصل کاری زن وشوهرن

mahsa :

خوبه نداری که

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

منتظر کم کم هرچی کم داری بخر...دیدی شوهرتم زیاد زر میزنه...بگو مامانم واسه فلان مناسبت خرید

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من جاریام خوبن خداروشکر باهم خوبیم

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

منتظر خوندی چی گفتم

بهار :

کاش جاری داشتم تا قدرم و میدونستن فک نمیکردن خوب بودنم وظیفس

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتطر جاریات بدن؟

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

زندگیتون رو با این چیزا خراب نکنید....همیشه خانواده تون رو جلوی شوهر بزرگ کنید....مگه یه روسری نمیخری...بگو مامانم واسم خریده گفت به رنگم میاد....

mahsa :

من عروس بزرگ هستم محبوب بودم تاجاریم اومد جهزکم اورد ولی بجاش دوتابچه اورده چه محبوب شده من کهنه شدم

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

من که جاریم خوبه خداروشکر

ترنم :

ترانه گفتی دوتا از خواهر شوهرات تازه عروسی،کردن

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

امان از دست خانواده شوهر

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

مهسا بچه نداری

مونا :

ولی جاری های من حسدون

تا من یه چیز بخرم میپرن همونو جفتش رو میخرن

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

منتظر میخونی پیامای مارو؟؟؟؟؟؟

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتظر سوالتو بپرس؟

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من که حاملم هیچ فرقی نکردن خانواده شوهر

ترنم :

بچه ها تو شهرتون رسمه پاتختی مادرتون چی براتون میارن

mahsa :

قعلا خدانحواسته

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتظر چرا جاری به درد نمیخوره؟

ترنم :

اره گلم خوندم

بهار :

انشالله خدا بهت میده اجی

mahsa :

فرقی نمیکنه پول طلا..

ترنم :

چون حسوده بده

بهار :

بعد از6سال هنوز جهیزیت و عوض نکردی؟

mahsa :

فدات شم اجی

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من مامانم پول داد پاتختی

mahsa :

دعام کنین

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتظر؟؟؟

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

خخخخ نادیا من مادر شوهرم منو با دخترش مقایسه میکنه دائم.....میترکه از حرص‌‌‌.....باور کن امسال واسه عیدی ۵۰۰داد ظروف پذیرایی عید خرید براش......چون جهاز نداده بود...من ۶ساله استفاده کردم دیگه باید عوض کنم...به من میگه تو داری دیگه..

دخترم تازه جدا شده از مادر شوهر وظیفمه بدم.....حالا مامان من ۱میلیون انگشتر میخره میگه خب داره بهت میده....

بهار :

خوب برو کل دکور خونتو عوض کن که حرف الکی نزنه دیگه

ترنم :

نادیا و ترانه جواب ندادین جدیدا تو شهرتون پا تختی چی میبرن

بهار :

خوب برو کل دکور خونتو عوض کن که حرف الکی نزنه دیگه

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

چرا چیکارت میکنه!؟؟

mahsa :

مال منم خیلی حسوده حتی ازیه گلدون برنمیاد

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

بخدا اگه باحرف مردم باشی باید سرتو بزاری بمیری

ترنم :

جونم ترانه

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتظرجاریت بده؟

بهار :

شوهرامونو عشقه

مونا :

ما رسممون پوله

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

میخوام بدونم چرا به جاریاتون میگبن بد مثلا چیکارمیکنن؟

ترنم :

احساس میکنم سر هر چیزی باهام در رقابتن حتی من یه شورتم بخرم فرداش ازهمون شورته میخرن منم بدم میاد

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

نادیا چقد پول میدین؟

مونا :

شوهرم فداش بشم ک خیلی ب زنش اهمیت میده.عاشق منه و من واقعا میمیرم براش مون هیچی برام کم نذاشته

ترنم :

ترانه جواب ندادی تو شعرتون جدیدن پاتختی چی میبرن واسه ما نهایتش مادر دختر۲۰۰کادو میده شما چی

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

حسوده؟؟؟؟

ترنم :

نادبا بگو دیگه

ترنم :

ترنم :

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

توشهر مون نرخ نداریم همه چی بستگی به وضع مالی داره؟

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتظریه چبزی خواهرانه بهت بگم؟

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

منتظر دنبال چی بعد ۶سال زندگی؟

بهار :

واقعا بعد از 6سال الان یادش افتادی

بهار :

به حرف مردم اهمیت نده خودتو خانوادتو شوهرتو عشقه

ترنم :

mahsa :

الان باید سیسمونی خوب بدی اگه ناراحت جهزهستی

ترنم :

بگو ترانه

بهار :

تازه بیدارشده شوهرت؟

بهار :

تازه بیدارشده شوهرت؟

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

ارزش هرکسی به شخصیتشه نه به جهیزیه اش به نظرم تو خیلی خودتو با دیگران مقایسه میکنی ولی این اصلا خوب نیست کس های زیادی هستن که ازتوبهترن اینو باید قبول کنی همبشه نمیتونی بهترین باشی حتی با جهاز صد میلیونی

بهار :

وکسایی هم هستن که تو از اونا بهتری و سرتری همیشه دست بالا دست هست

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

خودتو باورداشته باش

بهار :

بهتره بجای اینکه مقایسه کنی خودتو با کسایی که تازه ازدواج کردن بفکر زندگی خوب و سیسمونی خوب باشی..کسی که الان ازدواج کرده مسلما جهیزیش بهتره وجدیدتره از6سال پیش

ترنم :

بهار :

اعتمادبه نفست و ببربابا

بهار :

ببربالا

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

راستشو بخوای ازاون حرفی که بالا زدی فهمیدم که یه کم خود خواهی؟

بهار :

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

گفتی اگه یه شورت بخرم جاریم هم میخره ازاین حرفت فهمیدم که میخوای همیشه تک باشی

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

منتظرازبس که درمورد جهیزیه وپاتختی سوال کرد خوابش برد

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

نه فکر کنم سکته کرد

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

خخخخخخخخخ

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

بیخیال مال دنیا ارزش نداره

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

شش ساله عروسی کرده تاز ه الان یاد رسم ورسومات افتادن

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

چراسکته؟؟؟

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

از بس حرص خورد

mahsa :

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

واقعا رفتا ولی فکرکنم شوهرش ازبس سرکوفت جاریش رو بهش میزنه ازجاریش بدش میاد اخه میگفت شوهرم از زن داداشش وجهبزیه اش تعریف مبکنه

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

خخخخخ مونا الان میادا

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

شاید قابل تعریف کردنه جهیزیش که تعریف میکنه وگرنه الکی که تعریف نمیکنن

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

خداروشکرمنو جاریم خوبیم مثل خواهر

mahsa :

ماهم بریم رفتش بای دوستان

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

من ازیه پی امش بدم اومد نوشته بود من یه شورت بخرم فرداش میره میخره مگه چی میشه من از این اخلا قا خیلی بدم میاد

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

وا شورت میخره میبره نشون میده

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

شبتون خوش فعلا

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

شوهرش خیلی ناراضیه وسایلای خونرو عوض کنه

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

شوهر اگه زن رو بخواد سروسایل خونه اونم بعد شش سال زنش رو تحقیر نمیکنه

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

ببچاره زن دوساعته داره رسم ورسوم میپرسه دلم براش سوخت بخدا

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

ای جاری نامرد

🎀معصومه 🎀مامان یه اقا پسر💑ویه دخترکوچولو💑 :

من ضریب هوشیم بالاست خانوم خانوما

 پاسخ دادن