اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ترانه جون یه لحظه میای

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتظرکجایی؟

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتظرکجایی؟

نازنازی :

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

برم؟؟

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

بپرس ؟

نازنازی :

اومدم

نازنازی :

منم۶ساله عروسی کردم

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

بپرس دیگه؟؟

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

نت ریده

نازنازی :

میخواستم ببینم تویی هم که ۶ساله ازدواج کردی لوازم برقی چیا بردی خونه شوشو

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

عزیزم سوالتو بپرس دیگه

نازنازی :

من لوازم برقی چیزی نخریدم ولی چینی دو دس خریدم

نازنازی :

پرسیدم دیگه

نازنازی :

من لوازم برقی چیزی نخریدم ولی چینی دو دس خریدم

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

ببین عزیزم ما بعضی چیزای واجب رو خریدیم مثل یخچال ولباس شویی وجاروبرقی بعضی هارو هم بعد عروسی مثل جی پاز و‌‌....

نازنازی :

پرسیدم دیگه

نازنازی :

گلم منظورم وسایلی که خونواده خودت بهت دادن

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

بعد عروسی همه چیز رو میشه خرید مهم خوشبختی زن وشوهره

مونا :

پرده ماله شما رسمه کدوم طرف بزنه؟

مونا :

پرده ماله شما رسمه کدوم طرف بزنه؟

نازنازی :

من شوشو تمام وسایل بزرگ هارو خرید لوازم اشپز خونرو هم قرار بود ما بخریم

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

ما باهم خریدیم یعنی پول نگرفتیم ازشون ولی باهم رفتیم خرید

مونا :

البته ببخشید بدونه اجازه اومدم فوضولی خخخ

نازنازی :

حرفت درسته ولی من میخوان شوهرمو قانع کنم که ۶سال پیش خونواده زختر ابنجور جهاز میدادن

مونا :

ترانه یعنی کل جهزیه رو طرف پسر گرف؟

نازنازی :

من خونواده خودم برام پرده لحاف تشک

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

بستگی به وضع مالی داره رسم نیست خواهرشوهرام جفتشون پرده های دخترشون رو زدن ولی ما بعد عروسی زدیم

مونا :

منتظر و ترانه

شما رسمتون هس پرده رو کدوم طرف بگیره؟

نازنازی :

یعنی پرده تو عروسیت خونواده شوشو خرید

مونا :

ترانه یعنی شوشوت خرید پرده هاتو؟

بهار :

وا این حرفا چیه مهم خوشبختیه دوطرفه پرده و ظرف کی بخره مهم نی

مونا :

منتظر تو چی

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتظر ناراحت نشیا یعنی شوهرت تورو بخاطر جهیزیه میخواد بعد شش سال داره سرکوفت میزنه

مونا :

دلام آریل

من فوضولم این وسط خخخ

بدونه دعوت اومدم

نازنازی :

اریل شوهرم الان یادش افتاده که چرا هیچی نخریدی

بهار :

بهش بگو الان مهم اینه باهم خوشبختیم

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

نه نادیا تو عروسی پرده ساده داشتیم ولی پرده خوشگل رو بعد عروسی زدیم

نازنازی :

اره ترانه همش میگه چرا فلان چیزو نخریدی

بهار :

سلام نادیا جونی

نازنازی :

ترانه لوازم برقی خونوادت برات چی خریدت

بهار :

همه چی و باید ساده گرفت مهم دل دو طرفه که عاشق و دلباخته ی هم باشن

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

چی بگم والا ایول به شوهرخودم دوتایی باهم همه چی خریدیم

نازنازی :

اخه شوهرم همش مبگه زنداداشم قبل تو اومده همه چیز اورده تو چرا چیزی نخریدی

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتظر چندبارمیپرسی؟؟

نازنازی :

خوشبحالت ترانه شوهرت همه چیزو خرید

بهار :

وای تو رو خدا الان فیلتون یاد هندستون کرده خخخخ

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

باهم خریدیم ماهم گرفتیم اونا هم گرفتن مبل خریدیم رختخواب وسایل اشپزخونه اینا کم نیستن

نازنازی :

اخه تو شهر ما رسمه یخچال تلوزیون لباسشویی سرویس چوب جارو برقی فرش پسر میخره بقیشو باید دختر بخره

بهار :

اره ماهم باهم گرفتیم .سرویس خواب و وسایل اشپزخانه من..شوشو مبل و یخچال و تلویزیون و کولر

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتظر وضع مالی بابات چطوره؟

بهار :

خوب بهش بگو ما رسم نداشتیم

بهار :

دیگه یهویی بگو رسم دارین پسره همه چی بخره.خخخخ

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتظرشیربها ندارین؟

نازنازی :

بد نیس خوبه

بهار :

ما همه چی تقسیم میشه

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتظر؟؟؟

بهار :

ما رسم شیربها داریم اما مامانم نگرف.

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

شیربها نگرفتی؟؟

نازنازی :

شیر بها داربم ولی لوازم بزرگو پسر میخره لوازم اشپز خونرو مثل ماکروفرو ابن چیزارو دختر

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

برا ماهم همینطوره

mahsa :

ماکه پسرتی وی وفرش چینی..

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

یعنی پسربخره بازم پول میگیرین

نازنازی :

دیانا رفتی

مونا :

من خودم کلی جهزیه بردم با اینکه دست بابام خالی بود ولی جاریم دو برابر من جهزیه اورد

حالا هی سرکوفت میزنن ک اون بیشتر اورده با اینکه دست بابای اونم خالی و تنگه

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

الان ما شش ساله عروسی کردیم هنوز دوتا فرش داریم

mahsa :

اینامهم نی مهم باهم ساختنه

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

نادیا ازکجا اورد دست باباش خالی بود؟؟؟؟

مونا :

جاری های شما هم بیشتر از شما جهزیه آوردن آیا؟

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتظر مهم خوشبختی بخدا

نازنازی :

فرش ما یه دونس

mahsa :

من جاریم نه

مونا :

من چ بدونم ولی کلی گرف آخرشم شوهرش گف وظیفش بود

نازنازی :

جاری منکه کلی جهیزیه ننش براش خریده

مونا :

من یدونه جاری هم در آینده خواهم داشت

بببینیم اون چجور میاره

mahsa :

چه شوهرپستی

نازنازی :

ترانه جاربت چقد جهیزیه اورد

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

جاری من هنوز نیاورده ولی خدارو شکرخانواده شوهرم جوری نیستن که بگن زیاد اورد کم اورد اصلا همچی اخلا قی ندارن

مونا :

جاری بزرگم ک کم و پیش اورده بوده

بعد منم یدونه جاری هس اون بیشتر از من اورد

نازنازی :

هنوز جاریت نامزده

مونا :

بنظرت بیشتر از تو میاره یا کمتر؟من الان تو فکرم ک اون کمتر میاره یا بیشتر

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

بخدا من روزی هزاربارخدارو شکر میکنم که خوشبختم

نازنازی :

ترانه شده تاحالا خونواده شوشوت از جاریت بیشتر تعریف کنن یا خوب یا بد هرچی

mahsa :

بیشتروکمترمهم نیس مهم اینه مادرشوهرسرکوفت نزنه

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

هر چقدر هم که ببری بازم میگن کمه....خداروشکر وضع بابام خوب بود ولی هیچ وقت نگفتم اینو بخرین اونو نه....الانم بعد ۶سال چیزی کم ندارم...تازه چیزهایی جزئی گه مامانم یادش رفته بود ام بعدا به بهونه روز دختر سالگرد ازدواج تولد خرید داد...الانم که الانه هرچی ببینه میخره.....

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

خداروشکر من از جاریام جهیزیم بیشتره

نازنازی :

نادیا معلومه کمتر ترانه مامانش براش همه لوازم برقیشو خریده

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

قرار نیست همرو بابای بیچاره بخره ربطی ام به وضع خوب و بد نداره ...انقد مقایسه نکنید....تحت فشارم نزارید

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من ۱۰۰ملیون شدجهیزیم اخرش مادرشوهرم گفت جهیزیت اسباب بازیه....بیخیال مهم خوشبختیه

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

اره نامزده بخدا برام مهم نیست چقد بیاره ازخدا میخوام خوشبخت بشن ان شا الله تو هم اینجوری فکرنکن نادیا

مونا :

ولی خونه جاری ک بعد من اومده شوهرش یه وسایلای آنچنانی گرفته ک نگو.یه مبل آنچنانی

یه تخت آنچنانی

لوستر آنچنانی و یخچال و تلوزیون و ...بهترینشو گرف

mahsa :

چندتاجاری دارین حانمها

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

منتظر تو چرا لوازم برقی نبردی.....

نازنازی :

رفتین

مونا :

من ۵تا جاری. دارم

mahsa :

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من ۳تا دارم

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

نه منتظر اصلا فرق نمیزارن من این اخلا قشون رو خیلی دوست دارم

نازنازی :

وضع مالی بابام خوب نبود

mahsa :

چه زیاد خدابدادت برسه

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من که شوهرم تی وی یخچال سرویس چوب گرف.بقیشم بابام گرف

مونا :

خوشبخت بشن همه جوونامون الهی ترانه

ولی الان دیگ چشم تو چشمه مردم

میگن عروس اولی چقد اورد دونی چقد اورد سدمی و چهارمی و پنجمی چقد اورد

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

خانواده شوهر ع ن ن ....هر چی ببری یه چی میگن

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

من بهترین وسیله ها رو بردم...عروسی من با خواهر شوهرم ۶ماه فرق داشت رفتش شهرستان....بعد ۵سال برگشتن تهران...تا قبل اومدن‌..مادرشوهرم دایم میگفت انقد دادم که نگو....وقتی اومد حتی یه سرویس پذیرایی ام نداشت.....اون موقع فهمیدم ضر میزده‌....من وسایل جزئی که گفتم بعدا داد چون یادش رفته بود...بخدا حتی نعلبکی که یادش رفت رو خرید داد..کیک پز ام نداشتم اولین بار که رفتم مشهد برام خرید

بهار :

من جاری ندارم ای خدا

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

حالا الان بعده جهیزیه سیسمونی شده والا

نازنازی :

راستی ترانه جون یه سوال

بهار :

دلم میخواد داشته باشم

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

منتظر به شوهرت بگو من جهیزیه اوردم اگه جهیزیم دلتو زده خودت وسایلای خونرو عوض کن

نازنازی :

به درد نمیخوره جاری

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

خدا کنه همه جوونا خوشبخت بشن بخدا اینا مهمن ولی اصل کاری زن وشوهرن

mahsa :

خوبه نداری که

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

منتظر کم کم هرچی کم داری بخر...دیدی شوهرتم زیاد زر میزنه...بگو مامانم واسه فلان مناسبت خرید

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من جاریام خوبن خداروشکر باهم خوبیم

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

منتظر خوندی چی گفتم

بهار :

کاش جاری داشتم تا قدرم و میدونستن فک نمیکردن خوب بودنم وظیفس

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتطر جاریات بدن؟

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

زندگیتون رو با این چیزا خراب نکنید....همیشه خانواده تون رو جلوی شوهر بزرگ کنید....مگه یه روسری نمیخری...بگو مامانم واسم خریده گفت به رنگم میاد....

mahsa :

من عروس بزرگ هستم محبوب بودم تاجاریم اومد جهزکم اورد ولی بجاش دوتابچه اورده چه محبوب شده من کهنه شدم

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

من که جاریم خوبه خداروشکر

نازنازی :

ترانه گفتی دوتا از خواهر شوهرات تازه عروسی،کردن

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

امان از دست خانواده شوهر

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

مهسا بچه نداری

مونا :

ولی جاری های من حسدون

تا من یه چیز بخرم میپرن همونو جفتش رو میخرن

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

منتظر میخونی پیامای مارو؟؟؟؟؟؟

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتظر سوالتو بپرس؟

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من که حاملم هیچ فرقی نکردن خانواده شوهر

نازنازی :

بچه ها تو شهرتون رسمه پاتختی مادرتون چی براتون میارن

mahsa :

قعلا خدانحواسته

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتظر چرا جاری به درد نمیخوره؟

نازنازی :

اره گلم خوندم

بهار :

انشالله خدا بهت میده اجی

mahsa :

فرقی نمیکنه پول طلا..

نازنازی :

چون حسوده بده

بهار :

بعد از6سال هنوز جهیزیت و عوض نکردی؟

mahsa :

فدات شم اجی

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من مامانم پول داد پاتختی

mahsa :

دعام کنین

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتظر؟؟؟

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

خخخخ نادیا من مادر شوهرم منو با دخترش مقایسه میکنه دائم.....میترکه از حرص‌‌‌.....باور کن امسال واسه عیدی ۵۰۰داد ظروف پذیرایی عید خرید براش......چون جهاز نداده بود...من ۶ساله استفاده کردم دیگه باید عوض کنم...به من میگه تو داری دیگه..

دخترم تازه جدا شده از مادر شوهر وظیفمه بدم.....حالا مامان من ۱میلیون انگشتر میخره میگه خب داره بهت میده....

بهار :

خوب برو کل دکور خونتو عوض کن که حرف الکی نزنه دیگه

نازنازی :

نادیا و ترانه جواب ندادین جدیدا تو شهرتون پا تختی چی میبرن

بهار :

خوب برو کل دکور خونتو عوض کن که حرف الکی نزنه دیگه

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

چرا چیکارت میکنه!؟؟

mahsa :

مال منم خیلی حسوده حتی ازیه گلدون برنمیاد

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

بخدا اگه باحرف مردم باشی باید سرتو بزاری بمیری

نازنازی :

جونم ترانه

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتظرجاریت بده؟

بهار :

شوهرامونو عشقه

مونا :

ما رسممون پوله

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

میخوام بدونم چرا به جاریاتون میگبن بد مثلا چیکارمیکنن؟

نازنازی :

احساس میکنم سر هر چیزی باهام در رقابتن حتی من یه شورتم بخرم فرداش ازهمون شورته میخرن منم بدم میاد

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

نادیا چقد پول میدین؟

مونا :

شوهرم فداش بشم ک خیلی ب زنش اهمیت میده.عاشق منه و من واقعا میمیرم براش مون هیچی برام کم نذاشته

نازنازی :

ترانه جواب ندادی تو شعرتون جدیدن پاتختی چی میبرن واسه ما نهایتش مادر دختر۲۰۰کادو میده شما چی

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

حسوده؟؟؟؟

نازنازی :

نادبا بگو دیگه

نازنازی :

نازنازی :

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

توشهر مون نرخ نداریم همه چی بستگی به وضع مالی داره؟

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتظریه چبزی خواهرانه بهت بگم؟

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

منتظر دنبال چی بعد ۶سال زندگی؟

بهار :

واقعا بعد از 6سال الان یادش افتادی

بهار :

به حرف مردم اهمیت نده خودتو خانوادتو شوهرتو عشقه

نازنازی :

mahsa :

الان باید سیسمونی خوب بدی اگه ناراحت جهزهستی

نازنازی :

بگو ترانه

بهار :

تازه بیدارشده شوهرت؟

بهار :

تازه بیدارشده شوهرت؟

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

ارزش هرکسی به شخصیتشه نه به جهیزیه اش به نظرم تو خیلی خودتو با دیگران مقایسه میکنی ولی این اصلا خوب نیست کس های زیادی هستن که ازتوبهترن اینو باید قبول کنی همبشه نمیتونی بهترین باشی حتی با جهاز صد میلیونی

بهار :

وکسایی هم هستن که تو از اونا بهتری و سرتری همیشه دست بالا دست هست

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

خودتو باورداشته باش

بهار :

بهتره بجای اینکه مقایسه کنی خودتو با کسایی که تازه ازدواج کردن بفکر زندگی خوب و سیسمونی خوب باشی..کسی که الان ازدواج کرده مسلما جهیزیش بهتره وجدیدتره از6سال پیش

نازنازی :

بهار :

اعتمادبه نفست و ببربابا

بهار :

ببربالا

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

راستشو بخوای ازاون حرفی که بالا زدی فهمیدم که یه کم خود خواهی؟

بهار :

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

گفتی اگه یه شورت بخرم جاریم هم میخره ازاین حرفت فهمیدم که میخوای همیشه تک باشی

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

منتظرازبس که درمورد جهیزیه وپاتختی سوال کرد خوابش برد

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

نه فکر کنم سکته کرد

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

خخخخخخخخخ

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

بیخیال مال دنیا ارزش نداره

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

شش ساله عروسی کرده تاز ه الان یاد رسم ورسومات افتادن

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

چراسکته؟؟؟

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

از بس حرص خورد

mahsa :

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

واقعا رفتا ولی فکرکنم شوهرش ازبس سرکوفت جاریش رو بهش میزنه ازجاریش بدش میاد اخه میگفت شوهرم از زن داداشش وجهبزیه اش تعریف مبکنه

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

خخخخخ مونا الان میادا

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

شاید قابل تعریف کردنه جهیزیش که تعریف میکنه وگرنه الکی که تعریف نمیکنن

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

خداروشکرمنو جاریم خوبیم مثل خواهر

mahsa :

ماهم بریم رفتش بای دوستان

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

من ازیه پی امش بدم اومد نوشته بود من یه شورت بخرم فرداش میره میخره مگه چی میشه من از این اخلا قا خیلی بدم میاد

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

وا شورت میخره میبره نشون میده

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

شبتون خوش فعلا

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

شوهرش خیلی ناراضیه وسایلای خونرو عوض کنه

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

شوهر اگه زن رو بخواد سروسایل خونه اونم بعد شش سال زنش رو تحقیر نمیکنه

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

ببچاره زن دوساعته داره رسم ورسوم میپرسه دلم براش سوخت بخدا

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

ای جاری نامرد

مامان یه گل پسرویه توراهی ۳۳w ۶هفته تا دیدن روی ماه دخترکم :

من ضریب هوشیم بالاست خانوم خانوما

 پاسخ دادن