اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ترانه جون یه لحظه میای

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتظرکجایی؟

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتظرکجایی؟

همه چی دروغه :

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

برم؟؟

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

بپرس ؟

همه چی دروغه :

اومدم

همه چی دروغه :

منم۶ساله عروسی کردم

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

بپرس دیگه؟؟

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

نت ریده

همه چی دروغه :

میخواستم ببینم تویی هم که ۶ساله ازدواج کردی لوازم برقی چیا بردی خونه شوشو

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

عزیزم سوالتو بپرس دیگه

همه چی دروغه :

من لوازم برقی چیزی نخریدم ولی چینی دو دس خریدم

همه چی دروغه :

پرسیدم دیگه

همه چی دروغه :

من لوازم برقی چیزی نخریدم ولی چینی دو دس خریدم

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

ببین عزیزم ما بعضی چیزای واجب رو خریدیم مثل یخچال ولباس شویی وجاروبرقی بعضی هارو هم بعد عروسی مثل جی پاز و‌‌....

همه چی دروغه :

پرسیدم دیگه

همه چی دروغه :

گلم منظورم وسایلی که خونواده خودت بهت دادن

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

بعد عروسی همه چیز رو میشه خرید مهم خوشبختی زن وشوهره

مونا :

پرده ماله شما رسمه کدوم طرف بزنه؟

مونا :

پرده ماله شما رسمه کدوم طرف بزنه؟

همه چی دروغه :

من شوشو تمام وسایل بزرگ هارو خرید لوازم اشپز خونرو هم قرار بود ما بخریم

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

ما باهم خریدیم یعنی پول نگرفتیم ازشون ولی باهم رفتیم خرید

مونا :

البته ببخشید بدونه اجازه اومدم فوضولی خخخ

همه چی دروغه :

حرفت درسته ولی من میخوان شوهرمو قانع کنم که ۶سال پیش خونواده زختر ابنجور جهاز میدادن

مونا :

ترانه یعنی کل جهزیه رو طرف پسر گرف؟

همه چی دروغه :

من خونواده خودم برام پرده لحاف تشک

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

بستگی به وضع مالی داره رسم نیست خواهرشوهرام جفتشون پرده های دخترشون رو زدن ولی ما بعد عروسی زدیم

مونا :

منتظر و ترانه

شما رسمتون هس پرده رو کدوم طرف بگیره؟

همه چی دروغه :

یعنی پرده تو عروسیت خونواده شوشو خرید

مونا :

ترانه یعنی شوشوت خرید پرده هاتو؟

مهوش. :

وا این حرفا چیه مهم خوشبختیه دوطرفه پرده و ظرف کی بخره مهم نی

مونا :

منتظر تو چی

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتظر ناراحت نشیا یعنی شوهرت تورو بخاطر جهیزیه میخواد بعد شش سال داره سرکوفت میزنه

مونا :

دلام آریل

من فوضولم این وسط خخخ

بدونه دعوت اومدم

همه چی دروغه :

اریل شوهرم الان یادش افتاده که چرا هیچی نخریدی

مهوش. :

بهش بگو الان مهم اینه باهم خوشبختیم

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

نه نادیا تو عروسی پرده ساده داشتیم ولی پرده خوشگل رو بعد عروسی زدیم

همه چی دروغه :

اره ترانه همش میگه چرا فلان چیزو نخریدی

مهوش. :

سلام نادیا جونی

همه چی دروغه :

ترانه لوازم برقی خونوادت برات چی خریدت

مهوش. :

همه چی و باید ساده گرفت مهم دل دو طرفه که عاشق و دلباخته ی هم باشن

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

چی بگم والا ایول به شوهرخودم دوتایی باهم همه چی خریدیم

همه چی دروغه :

اخه شوهرم همش مبگه زنداداشم قبل تو اومده همه چیز اورده تو چرا چیزی نخریدی

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتظر چندبارمیپرسی؟؟

همه چی دروغه :

خوشبحالت ترانه شوهرت همه چیزو خرید

مهوش. :

وای تو رو خدا الان فیلتون یاد هندستون کرده خخخخ

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

باهم خریدیم ماهم گرفتیم اونا هم گرفتن مبل خریدیم رختخواب وسایل اشپزخونه اینا کم نیستن

همه چی دروغه :

اخه تو شهر ما رسمه یخچال تلوزیون لباسشویی سرویس چوب جارو برقی فرش پسر میخره بقیشو باید دختر بخره

مهوش. :

اره ماهم باهم گرفتیم .سرویس خواب و وسایل اشپزخانه من..شوشو مبل و یخچال و تلویزیون و کولر

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتظر وضع مالی بابات چطوره؟

مهوش. :

خوب بهش بگو ما رسم نداشتیم

مهوش. :

دیگه یهویی بگو رسم دارین پسره همه چی بخره.خخخخ

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتظرشیربها ندارین؟

همه چی دروغه :

بد نیس خوبه

مهوش. :

ما همه چی تقسیم میشه

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتظر؟؟؟

مهوش. :

ما رسم شیربها داریم اما مامانم نگرف.

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

شیربها نگرفتی؟؟

همه چی دروغه :

شیر بها داربم ولی لوازم بزرگو پسر میخره لوازم اشپز خونرو مثل ماکروفرو ابن چیزارو دختر

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

برا ماهم همینطوره

mahsa :

ماکه پسرتی وی وفرش چینی..

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

یعنی پسربخره بازم پول میگیرین

همه چی دروغه :

دیانا رفتی

مونا :

من خودم کلی جهزیه بردم با اینکه دست بابام خالی بود ولی جاریم دو برابر من جهزیه اورد

حالا هی سرکوفت میزنن ک اون بیشتر اورده با اینکه دست بابای اونم خالی و تنگه

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

الان ما شش ساله عروسی کردیم هنوز دوتا فرش داریم

mahsa :

اینامهم نی مهم باهم ساختنه

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

نادیا ازکجا اورد دست باباش خالی بود؟؟؟؟

مونا :

جاری های شما هم بیشتر از شما جهزیه آوردن آیا؟

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتظر مهم خوشبختی بخدا

همه چی دروغه :

فرش ما یه دونس

mahsa :

من جاریم نه

مونا :

من چ بدونم ولی کلی گرف آخرشم شوهرش گف وظیفش بود

همه چی دروغه :

جاری منکه کلی جهیزیه ننش براش خریده

مونا :

من یدونه جاری هم در آینده خواهم داشت

بببینیم اون چجور میاره

mahsa :

چه شوهرپستی

همه چی دروغه :

ترانه جاربت چقد جهیزیه اورد

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

جاری من هنوز نیاورده ولی خدارو شکرخانواده شوهرم جوری نیستن که بگن زیاد اورد کم اورد اصلا همچی اخلا قی ندارن

مونا :

جاری بزرگم ک کم و پیش اورده بوده

بعد منم یدونه جاری هس اون بیشتر از من اورد

همه چی دروغه :

هنوز جاریت نامزده

مونا :

بنظرت بیشتر از تو میاره یا کمتر؟من الان تو فکرم ک اون کمتر میاره یا بیشتر

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

بخدا من روزی هزاربارخدارو شکر میکنم که خوشبختم

همه چی دروغه :

ترانه شده تاحالا خونواده شوشوت از جاریت بیشتر تعریف کنن یا خوب یا بد هرچی

mahsa :

بیشتروکمترمهم نیس مهم اینه مادرشوهرسرکوفت نزنه

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

هر چقدر هم که ببری بازم میگن کمه....خداروشکر وضع بابام خوب بود ولی هیچ وقت نگفتم اینو بخرین اونو نه....الانم بعد ۶سال چیزی کم ندارم...تازه چیزهایی جزئی گه مامانم یادش رفته بود ام بعدا به بهونه روز دختر سالگرد ازدواج تولد خرید داد...الانم که الانه هرچی ببینه میخره.....

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

خداروشکر من از جاریام جهیزیم بیشتره

همه چی دروغه :

نادیا معلومه کمتر ترانه مامانش براش همه لوازم برقیشو خریده

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

قرار نیست همرو بابای بیچاره بخره ربطی ام به وضع خوب و بد نداره ...انقد مقایسه نکنید....تحت فشارم نزارید

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من ۱۰۰ملیون شدجهیزیم اخرش مادرشوهرم گفت جهیزیت اسباب بازیه....بیخیال مهم خوشبختیه

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

اره نامزده بخدا برام مهم نیست چقد بیاره ازخدا میخوام خوشبخت بشن ان شا الله تو هم اینجوری فکرنکن نادیا

مونا :

ولی خونه جاری ک بعد من اومده شوهرش یه وسایلای آنچنانی گرفته ک نگو.یه مبل آنچنانی

یه تخت آنچنانی

لوستر آنچنانی و یخچال و تلوزیون و ...بهترینشو گرف

mahsa :

چندتاجاری دارین حانمها

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

منتظر تو چرا لوازم برقی نبردی.....

همه چی دروغه :

رفتین

مونا :

من ۵تا جاری. دارم

mahsa :

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من ۳تا دارم

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

نه منتظر اصلا فرق نمیزارن من این اخلا قشون رو خیلی دوست دارم

همه چی دروغه :

وضع مالی بابام خوب نبود

mahsa :

چه زیاد خدابدادت برسه

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من که شوهرم تی وی یخچال سرویس چوب گرف.بقیشم بابام گرف

مونا :

خوشبخت بشن همه جوونامون الهی ترانه

ولی الان دیگ چشم تو چشمه مردم

میگن عروس اولی چقد اورد دونی چقد اورد سدمی و چهارمی و پنجمی چقد اورد

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

خانواده شوهر ع ن ن ....هر چی ببری یه چی میگن

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

من بهترین وسیله ها رو بردم...عروسی من با خواهر شوهرم ۶ماه فرق داشت رفتش شهرستان....بعد ۵سال برگشتن تهران...تا قبل اومدن‌..مادرشوهرم دایم میگفت انقد دادم که نگو....وقتی اومد حتی یه سرویس پذیرایی ام نداشت.....اون موقع فهمیدم ضر میزده‌....من وسایل جزئی که گفتم بعدا داد چون یادش رفته بود...بخدا حتی نعلبکی که یادش رفت رو خرید داد..کیک پز ام نداشتم اولین بار که رفتم مشهد برام خرید

مهوش. :

من جاری ندارم ای خدا

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

حالا الان بعده جهیزیه سیسمونی شده والا

همه چی دروغه :

راستی ترانه جون یه سوال

مهوش. :

دلم میخواد داشته باشم

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

منتظر به شوهرت بگو من جهیزیه اوردم اگه جهیزیم دلتو زده خودت وسایلای خونرو عوض کن

همه چی دروغه :

به درد نمیخوره جاری

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

خدا کنه همه جوونا خوشبخت بشن بخدا اینا مهمن ولی اصل کاری زن وشوهرن

mahsa :

خوبه نداری که

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

منتظر کم کم هرچی کم داری بخر...دیدی شوهرتم زیاد زر میزنه...بگو مامانم واسه فلان مناسبت خرید

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من جاریام خوبن خداروشکر باهم خوبیم

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

منتظر خوندی چی گفتم

مهوش. :

کاش جاری داشتم تا قدرم و میدونستن فک نمیکردن خوب بودنم وظیفس

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتطر جاریات بدن؟

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

زندگیتون رو با این چیزا خراب نکنید....همیشه خانواده تون رو جلوی شوهر بزرگ کنید....مگه یه روسری نمیخری...بگو مامانم واسم خریده گفت به رنگم میاد....

mahsa :

من عروس بزرگ هستم محبوب بودم تاجاریم اومد جهزکم اورد ولی بجاش دوتابچه اورده چه محبوب شده من کهنه شدم

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

من که جاریم خوبه خداروشکر

همه چی دروغه :

ترانه گفتی دوتا از خواهر شوهرات تازه عروسی،کردن

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

امان از دست خانواده شوهر

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

مهسا بچه نداری

مونا :

ولی جاری های من حسدون

تا من یه چیز بخرم میپرن همونو جفتش رو میخرن

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

منتظر میخونی پیامای مارو؟؟؟؟؟؟

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتظر سوالتو بپرس؟

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من که حاملم هیچ فرقی نکردن خانواده شوهر

همه چی دروغه :

بچه ها تو شهرتون رسمه پاتختی مادرتون چی براتون میارن

mahsa :

قعلا خدانحواسته

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتظر چرا جاری به درد نمیخوره؟

همه چی دروغه :

اره گلم خوندم

مهوش. :

انشالله خدا بهت میده اجی

mahsa :

فرقی نمیکنه پول طلا..

همه چی دروغه :

چون حسوده بده

مهوش. :

بعد از6سال هنوز جهیزیت و عوض نکردی؟

mahsa :

فدات شم اجی

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

من مامانم پول داد پاتختی

mahsa :

دعام کنین

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتظر؟؟؟

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

خخخخ نادیا من مادر شوهرم منو با دخترش مقایسه میکنه دائم.....میترکه از حرص‌‌‌.....باور کن امسال واسه عیدی ۵۰۰داد ظروف پذیرایی عید خرید براش......چون جهاز نداده بود...من ۶ساله استفاده کردم دیگه باید عوض کنم...به من میگه تو داری دیگه..

دخترم تازه جدا شده از مادر شوهر وظیفمه بدم.....حالا مامان من ۱میلیون انگشتر میخره میگه خب داره بهت میده....

مهوش. :

خوب برو کل دکور خونتو عوض کن که حرف الکی نزنه دیگه

همه چی دروغه :

نادیا و ترانه جواب ندادین جدیدا تو شهرتون پا تختی چی میبرن

مهوش. :

خوب برو کل دکور خونتو عوض کن که حرف الکی نزنه دیگه

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

چرا چیکارت میکنه!؟؟

mahsa :

مال منم خیلی حسوده حتی ازیه گلدون برنمیاد

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

بخدا اگه باحرف مردم باشی باید سرتو بزاری بمیری

همه چی دروغه :

جونم ترانه

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتظرجاریت بده؟

مهوش. :

شوهرامونو عشقه

مونا :

ما رسممون پوله

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

میخوام بدونم چرا به جاریاتون میگبن بد مثلا چیکارمیکنن؟

همه چی دروغه :

احساس میکنم سر هر چیزی باهام در رقابتن حتی من یه شورتم بخرم فرداش ازهمون شورته میخرن منم بدم میاد

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

نادیا چقد پول میدین؟

مونا :

شوهرم فداش بشم ک خیلی ب زنش اهمیت میده.عاشق منه و من واقعا میمیرم براش مون هیچی برام کم نذاشته

همه چی دروغه :

ترانه جواب ندادی تو شعرتون جدیدن پاتختی چی میبرن واسه ما نهایتش مادر دختر۲۰۰کادو میده شما چی

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

حسوده؟؟؟؟

همه چی دروغه :

نادبا بگو دیگه

همه چی دروغه :

همه چی دروغه :

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

توشهر مون نرخ نداریم همه چی بستگی به وضع مالی داره؟

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتظریه چبزی خواهرانه بهت بگم؟

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

منتظر دنبال چی بعد ۶سال زندگی؟

مهوش. :

واقعا بعد از 6سال الان یادش افتادی

مهوش. :

به حرف مردم اهمیت نده خودتو خانوادتو شوهرتو عشقه

همه چی دروغه :

mahsa :

الان باید سیسمونی خوب بدی اگه ناراحت جهزهستی

همه چی دروغه :

بگو ترانه

مهوش. :

تازه بیدارشده شوهرت؟

مهوش. :

تازه بیدارشده شوهرت؟

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

ارزش هرکسی به شخصیتشه نه به جهیزیه اش به نظرم تو خیلی خودتو با دیگران مقایسه میکنی ولی این اصلا خوب نیست کس های زیادی هستن که ازتوبهترن اینو باید قبول کنی همبشه نمیتونی بهترین باشی حتی با جهاز صد میلیونی

مهوش. :

وکسایی هم هستن که تو از اونا بهتری و سرتری همیشه دست بالا دست هست

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

خودتو باورداشته باش

مهوش. :

بهتره بجای اینکه مقایسه کنی خودتو با کسایی که تازه ازدواج کردن بفکر زندگی خوب و سیسمونی خوب باشی..کسی که الان ازدواج کرده مسلما جهیزیش بهتره وجدیدتره از6سال پیش

همه چی دروغه :

مهوش. :

اعتمادبه نفست و ببربابا

مهوش. :

ببربالا

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

راستشو بخوای ازاون حرفی که بالا زدی فهمیدم که یه کم خود خواهی؟

مهوش. :

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

گفتی اگه یه شورت بخرم جاریم هم میخره ازاین حرفت فهمیدم که میخوای همیشه تک باشی

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

منتظرازبس که درمورد جهیزیه وپاتختی سوال کرد خوابش برد

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

نه فکر کنم سکته کرد

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

خخخخخخخخخ

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

بیخیال مال دنیا ارزش نداره

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

شش ساله عروسی کرده تاز ه الان یاد رسم ورسومات افتادن

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

چراسکته؟؟؟

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

از بس حرص خورد

mahsa :

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

واقعا رفتا ولی فکرکنم شوهرش ازبس سرکوفت جاریش رو بهش میزنه ازجاریش بدش میاد اخه میگفت شوهرم از زن داداشش وجهبزیه اش تعریف مبکنه

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

خخخخخ مونا الان میادا

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

شاید قابل تعریف کردنه جهیزیش که تعریف میکنه وگرنه الکی که تعریف نمیکنن

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

خداروشکرمنو جاریم خوبیم مثل خواهر

mahsa :

ماهم بریم رفتش بای دوستان

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

من ازیه پی امش بدم اومد نوشته بود من یه شورت بخرم فرداش میره میخره مگه چی میشه من از این اخلا قا خیلی بدم میاد

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

وا شورت میخره میبره نشون میده

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

شبتون خوش فعلا

مونامامانِ تودلیش 38w?? :

شوهرش خیلی ناراضیه وسایلای خونرو عوض کنه

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

شوهر اگه زن رو بخواد سروسایل خونه اونم بعد شش سال زنش رو تحقیر نمیکنه

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

ببچاره زن دوساعته داره رسم ورسوم میپرسه دلم براش سوخت بخدا

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

ای جاری نامرد

مامان یه گل پسرویه توراهیw24 :

من ضریب هوشیم بالاست خانوم خانوما

 پاسخ دادن