اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دلیل فشار خون بالا

محمد :

اضافه وزن و رعایت نکردن در غذا اگه هم باردارباشی که نمک غذاها را کم بریزی

 پاسخ دادن