اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

۱۵مهر پریود شدم

R :

به تله طب بارداری مراجعه کن

 پاسخ دادن