اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ابم کمه چیکار کنم

مارال :

شیرموز بخور

یاشار :

@1234 :

😂😂🙄😝😝😝😝

 پاسخ دادن