اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام کسی هست جواب دوستان را بده

سحری :

کارت؟؟؟

هلنا14 :

 پاسخ دادن